Naeste Etaper

Hinnerupetapen

Nye indspark til Hinnerup-etapen

Der er fuld gang i planlægningen af letbanens etape 2, som blandt andet vil forlænge banen fra Lisbjerg til Hinnerup.

I Favrskov og Aarhus Kommuner har borgere og organisationer frem til 30. maj 2016 haft mulighed for at spille ind med deres idéer og input til det debatoplæg om Hinnerup-etapen, som kommunerne har udarbejdet. Det er mundet ud i 25 høringssvar (19 i Favrskov og 6 i Aarhus), hvoraf nogle indeholder forslag til andre linjeføringer end dem i oplægget.

Favrskov Kommune er nu ved at analysere idéerne nærmere. Høringsnotatet vil – forventet efter sommerferien – blive lagt på www.favrskov.dk/letbanen og sendt til alle, der har bidraget i høringsfasen.

Favrskov Kommune har desuden i april og maj holdt byværksted og borgermøde om letbanen. Formålet er at få det bedst mulige grundlag for den kommende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Letbanen skal være et attraktivt knudepunkt

Det er planen, at den endelige godkendelse af strækningen til Hinnerup sker i 2019, ligesom det gælder for etapen Aarhus Ø-Brabrand.

Målet er at gøre letbanen til et attraktivt tilbud til de mange borgere i Favrskov Kommune, som hver dag pendler til og fra Aarhus, og samtidig gøre Hinnerup til et knudepunkt for dem, der kommer fra nord eller vest med tog og skal videre til Aarhus Nord.

Et Parkér & Rejs-anlæg ved motorvej E45 og Djurslandmotorvejen i Søften skal fungere som en port til Aarhus Nord, så bilister kan sætte bilen ved anlægget og springe på letbanen ind mod byen.

Læs mere

Om letbaneetapen Lystrup - Hinnerup

Om letbaneetapen Aarhus Ø - Brabrand