Skinner Cement Nrbrogade 1229

Sikkerhed

Et år uden alvorlige ulykker

19. maj 2016 fejrede Aarhus Letbane en vigtig milepæl: Ét år og 170.000 arbejdstimer med et rundt nul i statistikken over alvorlige arbejdsulykker.

Fokus på medarbejdernes sikkerhed og konstante forbedringer af arbejdsforholdene gør letbanen til en sikker arbejdsplads.

Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for alle danske arbejdspladser i en tilsvarende periode på godt to alvorlige arbejdsulykker. Og i bygge- og anlægsbranchen, som Aarhus Letbane hører under, er gennemsnittet oppe på 3,7 arbejdsulykker.

En stærk statistik

– Ingen alvorlige arbejdsulykker er en stærk statistik, som vi både er glade for og lidt stolte over. Sikkerhed – både for vores medarbejdere og de passagerer, der skal køre med os fra 2017 – har topprioritet i Aarhus Letbane. Derfor gør vi meget ud af at undervise alle medarbejdere i sikker adfærd. Sker der alligevel ’nær-ved-ulykker’, følger vi op og tager ved lære af dem, så vi hele tiden forbedrer sikkerheden, forklarer Claus Rehfeld Moshøj, direktør for Aarhus Letbane I/S.

Ud over de traditionelle risici ved store anlægsprojekter skal Aarhus Letbane tackle udfordringer som sprogbarrierer og forskelle i arbejdskultur. Flere af de medarbejdere, der anlægger Aarhus Letbane, kommer fra de italienske firmaer Ansaldo STS og GCF, der udfører en del af det tunge arbejde med at anlægge skinner og etablere kørestrøm på den 110 km lange letbanestrækning.

– Det vidner om, at alle parter i det her projekt tager sikkerhed seriøst og gør en indsats for, at alle trygt kan passe deres arbejde, uanset om de er fra Danmark eller Italien, sidder på kontor eller bygger broer i 14 meters højde, siger Claus Rehfeld Moshøj.

Arbejdsulykke

Som en anerkendelse af indsatsen med arbejdsmiljø og sikkerhed fik medarbejderne på byggepladserne 19. maj en særlig kage til kaffen.