Hornslet Station

Stationer

Flere trin opad i Syddjurs Kommune

Rejsende med letbanen vil opleve nye faciliteter på en række stationer langs med strækningen Aarhus-Grenaa. I Syddjurs Kommune er ambitionerne blandt andet flere cykelparkeringspladser og øget tilgængelighed på stationer i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind.

Projektet hedder ”Mens vi venter på Letbanen” og omfatter opgradering af stationerne i de fire byer i Syddjurs Kommune frem mod letbanens komme i oktober 2017.

De overordnede planer for opgradering af stationer og stationsområder er en del af Djurs Mobilitetsstrategi, som Syddjurs og Norddjurs Kommuner har udarbejdet sammen med Midttrafik og Region Midtjylland.

Til gavn for både ejere og brugere

I dag er de gamle stationsbygninger privatejede. Syddjurs Kommune arbejder proaktivt på at finde løsninger, der tilgodeser både de nuværende ejere og letbanens – og dermed stationernes – kommende brugere.

I Kolind har man for eksempel løst det ved, at apoteket er flyttet ind i den gamle stationsbygning, og på den måde er stationen atter blevet et centralt sted i byen.

De omkringliggende stationsområder ejes og drives i dag af DSB, og der samarbejdes nu om at få en aftale i stand om drift og vedligehold af områderne fremadrettet.

Planer om trinbræt i Thorsager

Ud over de fire nuværende stationer i Syddjurs Kommune er der planer om, at letbanen skal standse ved et trinbræt lidt uden for Thorsager. Det vil være første gang siden 1971, at der standser tog i byen. Folketinget har afsat fem mio. kr. til etablering af trinbrættet.

Links

Læs mere om Djurs Mobilitetsstrategi og planerne for stationerne mellem Aarhus og Grenaa

Læs politisk indstilling om trinbræt i Thorsager (pkt. 477)