CMC

Nyhedsbrev #25

Vidste du…

Vindstrøm og vask i regnvand. Letbanen er miljøvenlig og bidrager blandt andet til at nå Aarhus Kommunes mål om at være CO2-neutral i 2030.

Nedenfor kan du læse eksempler på de bæredygtige tiltag i letbaneprojektet.

Vidste du…

… at letbanen mindsker CO2-udledningen i Østjylland?

… at kontrolcentret får græs og planter på taget?

… at en smart pumpe sørger for grønnere opvarmning?

… at en overdækket garage sænker energiforbruget?

… at letbanen bliver vasket i regnvand?

_____________________________________________________________

… at letbanen mindsker CO2-udledningen i Østjylland?

Letbanetogene kører på strøm og udleder markant mindre CO2 end både dieseldrevne biler, busser og de nuværende tog på nærbanen. På den måde bidrager letbaneprojektet til grønnere mobilitet i Østjylland.

Hvert år vil Aarhus Letbane bruge cirka 14.000 megawatt-timer (MWh), hvilket svarer til forbruget i 2.000 parcelhuse. Langt den største del af strømmen kommer fra bæredygtig energi i form af vindmøllestrøm og biomasse.

Når letbanen ruller ud på skinnerne i 2017, forventes over halvdelen af strømmen at komme fra vindkraft. Resten bliver leveret fra Studstrupværket, som er i færd med at omstille produktionen til biomasse, som vil reducere værkets CO2-udledning med mindst 90 procent.

Top

… at kontrolcentret får græs og planter på taget?

Graestag

Der bliver grønt på taget af letbanens 7.000 kvadratmeter store kontrol- og vedligeholdelsescenter i banegraven nær Aarhus H. Græs og grønne planter vil dels opsamle regnvand, dels sørge for, at der ophober sig mindre varme på taget.

Også inde i kontrol- og vedligeholdelsescenteret vil der være fokus på bæredygtige tiltag. Blandt andet tilpasser belysningen sig automatisk dagslyset, og overskudsvarme bliver opsamlet og genbrugt.

Top

… at en smart pumpe sørger for grønnere opvarmning?

Området i banegraven ved letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter er endnu ikke tilkoblet fjernvarmenettet i Aarhus. Derfor må der alternative energikilder i brug for at forsyne kontrol- og vedligeholdelsescentret med varme.

AffaldVarme Aarhus og energiselskabet OK har sammen fundet en løsning: En helt ny type mobil varmepumpe, som kobles sammen med en mere traditionel mobil oliekedel. Det sikrer, at en større andel af opvarmningen er baseret på vindstrøm og en mindre andel på olie.

Det er planen, at området senere skal kobles på det store CO2-neutrale fjernvarmenet, men takket være den nye varmepumpe vil opvarmningen af kontrol- og vedligeholdelsescentret allerede fra dag ét være med en høj andel af CO2-neutral energi.

Top

… at en overdækket garage sænker energiforbruget?

Garagetag

Ved letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter ligger det store opstillingsområde, hvor letbanetogene skal holde parkeret om natten. Området er overdækket, hvilket er bæredygtigt af flere årsager.

For det første opnår letbanetogene hurtigere den rette driftstemperatur, når de står i ly for regn og frost. For det andet sikrer overdækningen, at der er mindre behov for udvendig rengøring af togene. Tilsammen betyder det et lavere energiforbrug – til gavn for både klima og konto.

Top

… at letbanen bliver vasket i regnvand?

Taget på letbanens store opstillingsområde er udformet, så det opsamler regnvand, som skal bruges til en mere bæredygtig vask af letbanetogene.

Ud over at taget sikrer vandbesparelser i rengøringen af letbanetogene, er det også bygget med en særlig belægning, der i et vist omfang optager og uskadeliggør NOx-partikler.

Top