Lisbjerg

Lisbjerg

Letbanen puster liv i Lisbjerg

Lisbjerg er Danmarks største byudviklingsområde og i rivende udvikling.

Aarhus Kommune er netop nu ved at sælge tre boligområder på henholdsvis 5.500, 9.500 og 15.200 kvadratmeter, hvilket i alt svarer til cirka fire store fodboldbaner. Desuden er boligforeningerne Ringgården og AL2Bolig allerede i gang med at opføre boliger. Når Lisbjerg er fuldt udviklet, kommer byen efter planen til at huse cirka 25.000 indbyggere.

Letbanen får fire stationer i Lisbjerg: Klokhøjen, Lisbjerg Bygade, Lisbjergskolen og Lisbjerg-Terp. Byrådet vil inden længe behandle et forslag om et Parker & Rejs-anlæg, der skal gøre det muligt at parkere sin bil tæt ved Klokhøjen.

Gode forhold for bilister og cyklister

Cirka 2.100 passagerer vil passere ved Klokhøjen dagligt. Som led i letbanens første etape er det planen, at Parker & Rejs-anlægget får knap 100 parkeringspladser. Samtidig skal der være et indstik til et grusareal, der kan rumme 25-50 ekstra parkeringspladser ved særlige begivenheder.

Ved Klokhøjen etableres også et anlæg med plads til i alt 88 cykler fordelt på henholdsvis overdækkede og almindelige pladser.

Læs mere om byudviklingen i Lisbjerg på aarhus.dk