Omformerstation Randersvej

Støj og stråler

Lavt støjniveau og uskadelige magnetfelter

29 omformerstationer skal levere strøm til letbanen. Men hvordan er det lige med sundhedsskadelige effekter fra omformerstationerne? Og hvad med støjgener fra letbanen?

Kan omformerstationerne være sundhedsskadelige?

Aarhus Letbane kommer til at køre på strøm fra det offentlige elnet. Langs letbanen placeres 29 omformerstationer, som omdanner strømmen fra elnettets 10.000 volt højspænding (vekselstrøm) til 750 volt lavspænding (jævnstrøm). Til sammenligning kører S-togene i København på 1.500 volt jævnstrøm, mens jernbaner kører med vekselstrøm på 25.000 volt.

Elnettets strøm løber allerede i dag i nedgravede højspændingskabler i jorden og er den samme størm, der forsyner boligområder, industri og gadebelysning mv. Disse forsyninger sker fra eksisterende omformerstationer, som står rundt omkring.

Letbanens nye omformerstationer omdanner højspændingen fra jordkablerne til 750 volt lavspænding (jævnstrøm), der føres ud i letbanens kørestrømsanlæg.

Jævnstrøm fra letbaners kørestrøm afgiver ikke sundhedsskadelige elektromagnetiske felter, hvorfor Verdenssundhedsorganisationen, WHO, også har valgt at se bort fra letbaner i deres anbefalinger om magnetfelter.

Kommer letbanen til at støje?

En letbane er mere støjsvag end de Desiro-tog, der hidtil har kørt på nærbanen. Støjniveauet fra en letbane ligger i gennemsnit på mellem 40 og 50 dB beregnet som et gennemsnit af henholdsvis dags-, aften-, og natkørsel. Det er langt under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på 64 dB ved boliger og 69 dB ved kontorer.

Til sammenligning er støjniveauet fra hørbar hvisken cirka 30 dB og for almindelig samtale omkring 60 dB.