Odderbanen1

Odderbanen

Nyt om fire stationer på nærbanen

Stationerne Assedrup, Egelund, Vilhelmsborg og Kongsvang har længe været under politisk lup. De mange stop mellem Aarhus og Odder har betydning for rejsetiden og giver større risiko for forsinkelser i myldretiden.

I Aarhus’ nye kollektive trafikplan [link til artikel] fremgår det, hvad der skal ske med de fire stationer, når letbanen fra oktober 2017 kører ud på strækningen. Aarhus Byråd har dog endnu ikke endeligt vedtaget planen, som rummer Midttrafiks indstilling.

Her er Midttrafiks indstilling

  • Letbanen vil standse efter behov i Assedrup. De ekstra tog i myldretiden vil ikke standse ved stationen.
  • Egelund nedlægges. Kun få benytter stationen, og kort derfra er det muligt at tage en bus. Desuden vil nedlæggelsen gøre det muligt at reducere den samlede rejsetid på Odderbanen.
  • Letbanen vil standse efter behov i Vilhelmsborg, som primært bliver benyttet, når der er arrangementer. De ekstra tog i myldretiden vil ikke standse ved stationen, og der kan også blive tale om, at letbanen slet ikke vil standse i Vilhelmsborg i myldretiden.
  • Kongsvang bevares. I dagtimer på hverdage vil letbanen dog kun standse ved stationen to gange i timen.

Desuden vil Midttrafik undersøge flere tiltag, som skal gøre det muligt at bringe rejsetiden mellem Aarhus og Odder ned fra minimum 38 minutter til cirka 30 minutter. De tiltag indgår dog ikke i den nye trafikplan.

Læs Midttrafiks notat om Odderbanen her