Mobilitet

Letbanesamarbejdet

Letbanen giver hele Østjylland et boost

Business Region Aarhus har nu analyseret trafiksituationen, dens udfordringer og perspektiver i Østjylland. Analysen peger på, at høj mobilitet er afgørende for områdets positive udvikling ¬– og at letbanen spiller en central rolle.

Claus Omann Jensen (V), borgmester i Randers Kommune, nikker anerkendende til den konklusion. En udbygget letbane har høj prioritet for ham.

Business Region Aarhus, der tæller kommunerne Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus, står for knap 12 procent af den samlede værdiskabelse i Danmark. Der er med andre ord godt gang i hjulene i regionen.

108.000 borgere fra de 12 kommuner tager hver dag turen til en anden kommune for at gå på arbejde. Det stiller store krav til mobiliteten. Business Region Aarhus nedsatte i 2015 en mobilitetskommission, der skulle kortlægge udfordringer og komme med anbefalinger til, hvordan mobiliteten kan styrkes fremadrettet.

Nu er rapporten klar. En af hovedkonklusionerne er, at en udbygning af letbanen er et væsentligt element i at skabe den sammenhæng i den kollektive trafik, som gør den samlede rejse effektiv og attraktiv.

25.000 krydser kommunegrænsen

Netop effektive og attraktive kollektive transportformer er vigtige, så borgerne har gode muligheder for at transportere sig til og fra arbejde. Det er Randers Kommunes borgmester, Claus Omann Jensen (V), helt enig i.

― Hver dag pendler mere end 15.000 af vores borgere til arbejde uden for kommunens grænse, og omkring 10.000 rejser hertil for at arbejde. Derfor er tog- og busforbindelserne vigtige for erhvervslivet, men også for vores mange studerende, der rejser til Aarhus hver dag, siger han.

Letbanen kan binde bånd

Når snakken falder på Østjyllands nye letbane, er Claus Omann Jensen meget positivt stemt, og han drager paralleller til S-togets påvirkning af byer uden for København.

― Da S-toget bredte sig ud og inddrog blandt andet Frederikssund i nettet, blev den tidligere provinsby en del af Storkøbenhavn. Og det er det, en letbane kan: Den kan binde det østjyske bybånd sammen. Derfor mener jeg, at letbanen vil få en enorm effekt i forhold til den mobilitet, som vores borgere har brug for, siger Claus Omann Jensen.

Central trafik-blæksprutte

En af Mobilitetsrapportens konkrete anbefalinger er, at letbanen på længere sigt bliver udbygget yderligere. Det håber Claus Omann Jensen også, og han siger, når og ikke hvis letbanen kommer til Randers.

― Når letbanen kommer til Randers, kan den bruges som fordelingsnøgle i byen. Dens skinnenet kan brede sig som arme rundt i byen og på den måde være med til at løfte den kollektive trafik for byboerne, siger Claus Omann Jensen.

Fakta om mobiliteten

  • 15.700 borgere i Randers Kommune tager turen uden for kommunen for at arbejde hver dag. Det er en stigning på mere end 12 procent siden 2009.
  • Knap 108.000 borgere pendler mellem kommunerne i Business Region Aarhus for at komme til en af de knap 400.000 arbejdspladser i regionen. 184.000 af arbejdspladserne findes i Aarhus Kommune.
  • Den gennemsnitlige pendlingsafstand i Østjylland er 21,6 kilometer om dagen.
  • Østjyderne pendler til sammen 8,2 millioner kilometer hver morgen. Det svarer til afstanden fra jorden til månen 21 gange.

Links

Randers Borgmester