Trafikplan

Midttrafik

Trafikplan til (frem)tiden

Østjyderne har givet deres besyv med, og Region Midtjylland godkendte planen i august – nu ligger bolden hos Aarhus Byråd, der som sidste instans skal godkende den nye plan for kollektiv trafik i og omkring Aarhus, som Midttrafik har udarbejdet.

Det er første gang i dansk historie, at en letbane er tænkt ind i en kollektiv trafikplan. Mens letbanen bliver indfaset i Aarhus fra maj 2017, vil busserne køre efter den nuværende plan frem til august 2017.

Østjyllands kommende kollektive trafikåre – Aarhus Letbane – ruller ud på skinnerne i maj 2017. I første omgang bliver det kun med få afgange i timen på den nye strækning Aarhus H-Lisbjerg. I takt med leverancerne af letbanetog forventes der fuld drift på strækningen i løbet af de følgende sommermåneder.

I august 2017 forventes driften med letbanetog genoptaget på Odderbanen og i oktober på Grenaabanen, mens hele systemet forventes i fuld drift ved udgangen af året.

Den rolige og etapeopdelte opstart skyldes blandt andet, at Odderbanen og Grenaabanen først er ombygget til letbanedrift i henholdsvis august og oktober 2017. Desuden er der behov for en robust indfasning af et stort antal nye letbaneførere, der skal navigere de nye letbanetog sikkert gennem by og land.

Bus og bane overlapper hinanden

Letbanenettet dækker strækninger, som i dag betjenes af de gule bybusser og de blå regionalbusser. For at opnå kollektiv trafik i økonomisk balance vil der fremover køre færre busser – dog først fra august 2017, så der vil være måneder med et vist overlap mellem letbane- og busdrift.

− Det første oplæg omkring bustilpasninger i forhold til letbanen blev lavet i 2009 i forbindelse med beslutningen om letbanen. I takt med, at der kom flere detaljer på plads om letbanens drift og økonomi, har vi kunnet arbejde mere konkret med at tilrettelægge buslinjerne, så de matcher både de økonomiske rammer og kundernes behov for kollektive transporttilbud. Opgaven fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland har været at udarbejde en ny trafikplan, som inden for de økonomiske rammer giver den bedste tilpasning af regionale busruter såvel som lokale bybusser, forklarer Ole Sørensen, der er gruppeleder i Midttrafiks afdeling for planlægning og udvikling.

A-buslinje omlægges

Særligt fra Aarhus midtby og ud ad Randersvej, hvor letbanen gør holdt ved 16 standsningssteder mellem Nørreport og Nye, skal pendlerne tillægge sig nye transportvaner.

− Her er hovedændringen, at busrute 1A fra Aarhus H til Skejby og Lystrup omlægges og erstattes af letbanen, forklarer Ole Sørensen og tilføjer:

− Samtidig foreslår vi at omlægge nogle af de eksisterende busruter, så en del af trafikken kommer væk fra selve Randersvej, der er meget trafikeret. For pendlere til og fra Vejlby kommer det for eksempel til at betyde, at de nuværende bybusser 13 og 14 bliver omlagt, men at de til gengæld får en ny A-buslinje, der kører over Trøjborg og Grenaavej, siger Ole Sørensen og lister yderligere et par konkrete ændringsforslag:

  • Tranbjerg får kun en ’gren’ af buslinje 4A, men til gengæld fire letbaneafgange i timen.
  • Regionalbusruterne 100 og 200 får færre afgange i dagtimerne, dog ikke i myldretiden.

Forlænger aktuel køreplan

Traditionelt set bliver busplanerne ændret, samtidig med at folkeskoleeleverne går på sommerferie i slutningen af juni måned. Men for at undgå forvirring på grund af flere køreplaner inden for kort tid lader Midttrafik den nuværende køreplan løbe frem til august 2017.

− Princippet bliver, at vi kun laver ét køreplanskifte og så udfaser erstatningskørslen, efterhånden som letbanen kommer i drift. Kommunikation af flere køreplanskift inden for kort tid kan skabe usikkerhed hos kunderne, og det ønsker vi selvfølgelig ikke, siger Ole Sørensen, der kaster sig over arbejdet med de konkrete køreplaner, så snart Aarhus Byråd har taget stilling til trafikplanen.

Links