Naerbanen

Nyhedsbrev #26

Vidste du…

Dieseltogene på Aarhus Nærbane har kørt deres sidste tur. I 2017 ruller de nye, eldrevne letbanetog ud på strækningen Odder – Aarhus – Grenaa.

Nedenfor kan du læse om de omfattende forberedelser, der er i fuld gang.

… at letbanen har brug for nye signaler?

… at det støjer og slår gnister på nærbanen i anlægsfasen?

… at 3.000 master rejser sig i Østjylland?

… at der også bliver anlagt pladser og fældet træer?

… at seks nye busruter har erstattet nærbanen?

__________________________________________________________________________________________

 … at letbanen har brug for nye signaler?

En af de store opgaver frem mod letbaneåbningen er, at signalsystemet på nærbanen skal udskiftes. Det er en kompleks it-udfordring, da kommunikationsanlæg, signal¬systemer, centralstyring og eksterne systemer skal spille sammen.

Udskiftningen af signalsystemet er en af forklaringerne på, at hele banen er lukket i over et år, selvom anlægsarbejdet foregår i mindre etaper. Når man klipper ledningerne til systemet, afbryder man strømmen på hele strækningen. Desuden tillader loven ikke, at man både arbejder og kører på banen i samme periode.

Top

… at det støjer og slår gnister på nærbanen i anlægsfasen?

Banedanmark

Banedanmark er i fuld gang med at udskifte skinner og sveller på nærbanen mellem Aarhus og Ryomgård. Arbejdet fortsætter til og med oktober.

Noget af arbejdet støjer og støver, da Banedanmark laster skærver, skærer skinner, svejser og justerer spor. I perioder foregår arbejdet også i aften- og nattetimerne, men de støjende opgaver sker i videst muligt omfang i dagtimerne.

Tidsplanen for hele arbejdet, som gik i gang 1. august, er følgende:

  • 1. – 31. august: Forberedende arbejder på hele strækningen
  • 1. – 16. september: Østbanetorvet – Torsøvej
  • 8. – 21. september: Lystrup – Hornslet
  • 22. september – 5. oktober: Hornslet – Ryomgård
  • 5. – 12. oktober: Restarbejder på hele strækningen

Top

… at 3.000 master rejser sig i Østjylland?

Master Kystvejen WebTogene på Aarhus Nærbane kørte på diesel, mens letbanen kører på el. Derfor bliver der sat ledninger med kørestrøm op på hele den 110 kilometer lange strækning. Der skal i alt 3.000 master til at holde ledningerne.

De 8,5 meter høje master vil på den nye strækning i Aarhus stå med 25 meters afstand, mens der mod Grenaa og Odder vil være 50-60 meter imellem dem. Alle master skal stå på et fundament i form af en 3,5-5 meter lang betonpæl.

Arbejdet med at ramme fundamenter er i fuld gang, og på Odderbanen og i det centrale Aarhus er de fleste fundamenter allerede rammet i jorden med en særlig maskine. På Grenaabanen bliver fundamenterne etableret, efterhånden som Banedanmark har opgraderet skinnerne. Når fundamenterne er sat, opsættes master og køreledninger.

Top

… at der også bliver anlagt pladser og fældet træer?

Østbanetorv

Myndigheder, virksomheder og borgere får vigtige opgaver fra hånden langs banen, parallelt med at letbanen bliver anlagt.

Fra Toldboden til Østbanetorvet er Aarhus Kommune i fuld gang med at anlægge havnepladser og en rekreativ forbindelse til Aarhus Ø. Og nu hvor togene ikke længere kører, kan AffaldVarme Aarhus færdiggøre arbejdet med at etablere bæredygtig fjernvarme ved Østbanetorvet og til Aarhus Ø.

Også andre steder i Østjylland benytter myndigheder, virksomheder og borgere sig af, at nærbanen er lukket til at fælde træer mm.

Husk at kontakte Aarhus Letbane først, hvis du har brug for at løse opgaver, der kræver, at du færdes på skinneområderne.

Top

… at seks nye busruter har erstattet nærbanen?

Midttrafik

Fra oktober 2017 kan rejsende fra Grenaa og Odder sætte sig til rette i letbanens komfortable vogne.

Indtil da har Midttrafik indsat seks nye busruter som erstatning for nærbanen. De nye ruter trådte i kraft 29. august.

Læs mere om de seks busruter her

Top