Perron Lisbjerg Nov2016

Design

Her er den første letbaneperron

Standsningsstederne langs Letbanens strækning bliver let genkendelige for de velbevandrede i Aarhus. Selve perronernes form og udtryk bygger nemlig videre på designet fra byens buslæskærme i glas.

Lige nu tester Letbanen en såkaldt mock-up-perron i Lisbjerg, som er den første færdige af sin slags. Bænke, lys og information til Letbanens brugere er en del af den indretning, som går igen og er placeret ens på perronerne for at skabe genkendelighed på alle de nye standsningssteder.

Naturlige skift mellem bus og letbane 

Aarhus Kommune har ønsket at skabe et sammenhængende, kollektivt transportsystem, hvor borgerne oplever skift mellem bus og tog som naturlige. 

Med en designmæssig rød tråd mellem busstoppesteder og letbaneperroner vil byrummet virke harmonisk og ubrudt – især de steder, hvor buslæskærme er placeret tæt på letbanen.  

Alle kan rejse trygt

I perronernes designfase har letbanen taget blandt andre Handicapråd og Ældreråd fra Norddjurs-, Syddjurs-, Odder- og Aarhus Kommune med på råd. Perronerne er derfor designet, så alle borgere kan rejse trygt. Svagtseende kan for eksempel få en hjælpende hånd af belægningskontraster, da en mørk linje på den ellers lyse perron leder hen til toget.