Aarhus Silkeborg

Silkeborg

Ny regionalbane vil bane vej for midtjysk vækst

Silkeborg-Aarhus på 23 minutter eller Herning-Aarhus på 49 minutter. I en ny forundersøgelse konkluderer Trafik- og Byggestyrelsen, at en østjysk regionalbane giver store fordele for pendlere og erhvervsliv i hele Midtjylland.

Frank Borch-Olsen (K) er 1. viceborgmester i Silkeborg Kommune og medlem af Letbanerådet. Han håber, at den nye bane står klar, før regionens virksomheder for alvor får problemer med at rekruttere arbejdskraft.

Læs interview, og se mere om regionalbanen

Bo i Silkeborg, arbejd i Skejby – og slip med en god halv times transport hver vej.

Sådan kan hverdagen se ud om 10-15 år, hvis en ny regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg til den tid er ført ud i livet. Morgentrafikken kan også gå fra Aarhus og vestpå, for banen vil samtidig gøre det lettere at tiltrække arbejdskraft for de store virksomheder både i og vest for Silkeborg.

– Pendlere, studerende og erhvervsliv får gavn af, at vi binder regionen bedre sammen. Det skal blandt andet ske ved at styrke den kollektive trafik. Vi er godt hjulpet af det nye letbanesystem i Aarhus, men vi skal også gøre det nemmere at komme til og fra, så ikke alle skal bo i Aarhus, siger Frank Borch-Olsen (K).

Han er 1. viceborgmester i Silkeborg Kommune og kommunens repræsentant i Letbanerådet.

Brug for at sætte årstal på

Den nye bane, som er en del af Letbanesamarbejdets vision om en østjysk ”fingerplan”, vil gå fra Årslev vest for Brabrand til Svejbæk sydøst for Silkeborg. I begge ender kobles den til eksisterende strækninger. Både en dobbeltsporet og en enkeltsporet linje er i spil, og i en ny forundersøgelse har Trafik- og Byggestyrelsen analyseret begge.

Frank Borch-Olsen ser gerne en dobbeltsporet løsning, men er også åben for enkeltspor med mulighed for en senere udvidelse. For ham handler det i først omgang om, at politikerne viser handlekraft.

– Alle synes, det her er en god idé, så jeg er sikker på, at banen bliver bygget. Spørgsmålet er bare hvornår, og det er bekymrende, at (den daværende, red.) Venstre-regeringen har prioriteret anderledes. Nu har vi brug for at få sat årstal på, så processen kommer videre, siger Frank Borch-Olsen.

– Gode vilkår for pendlere er afgørende for, at vores nuværende virksomheder kan tiltrække arbejdskraft, og at flere virksomheder får lyst til at etablere sig i regionen. Vi ser allerede nu eksempler på udfordringer med at rekruttere, så det er ikke en hypotetisk situation mange år ud i fremtiden, vi taler om, fortæller han.          

Letbanen giver godt samspil

Den nye regionalbane vil spille rigtig godt sammen med Letbanen. Pendlere fra Silkeborg og Herning kan med få minutters ekstra rejsetid komme fra Aarhus H til f.eks. universitetet, hospitalet i Skejby eller en af de andre store arbejdspladser i Aarhus Nord.

– På den måde vil det ikke længere være usædvanligt at bo i Silkeborg eller Herning og studere eller arbejde i Aarhus. Regionalbanen vil betyde, at borgere i det midt- og vestjyske opland får større gavn af væksten i Aarhus, siger Frank Borch-Olsen. 

FAKTA: Rejsetider og omkostninger

Her kan du se, hvad henholdsvis en dobbeltsporet og en enkeltsporet model vil betyde for rejsetiderne:

 

Dobbeltspor (to afgange i timen)

Enkeltspor (to afgange i timen)

I dag (en afgang i timen)

Silkeborg-Aarhus

23 min.

26 min.

40 min.

Herning-Aarhus

49 min.

53 min.

1 t. 15 min.

Ikast-Aarhus

42 min.

46 min.

1 t. 5 min.

 

For dobbeltspor gælder rejsetiderne de hurtigtog, som ikke standser mellem Aarhus og Silkeborg. Dertil kommer to afgange i timen, som vil standse i Galten – og dobbeltspor giver desuden mulighed for at etablere stationer i Låsby, Framlev, Brabrand og Åbyhøj. Det vil koste 3,1 mia. kr. at anlægge en dobbeltsporet bane.

Med enkeltspor vil der køre to tog i timen hver vej frem for fire. Begge vil standse i Galten, hvor tog i hver sin retning skal krydse hinanden. Det vil koste 2,0 mia. kr. at anlægge en enkeltsporet bane.

Kilde: Forundersøgelsen fra Trafik- og Byggestyrelsen. Læs hele forundersøgelsen her