Bomme Nedlagt Aug2016

Kystvejsstrækningen

Slut med jernbanebomme langs havnen i Aarhus

Med etablering af letbanen i stedet for nærbanen fjernes bommene i overkørslerne langs kystvejsstrækningen i Aarhus. Det giver nye forhold for trafikanterne og skaber direkte forbindelse mellem by og hav.

Fredag 26. august kørte Aarhus Nærbane sin sidste tur mellem Aarhus og Grenaa. Nu begynder arbejdet med at bygge den nye letbane langs havnen i Aarhus – og det betyder ikke kun et farvel til de velkendte nærbanetog, men også til de bomme og hegn, der indtil nu har adskilt togene fra den øvrige trafik langs kystvejsstrækningen i Aarhus.

Når Danmarks første letbane åbner i 2017, kører de nye letbanetog efter andre sikkerhedsregler end nærbanen. Letbanetogene er lettere og bremser hurtigere og må derfor blande sig med den øvrige trafik uden adskillelse i form af bomme og hegn. I stedet skal letbanen og de øvrige trafikanter køre efter trafiksignaler. Er det nødvendigt, kan letbaneføreren ringe med en klokke eller et horn for at advare fodgængere og cyklister eller bremse helt op på ganske få meter.

Fjerner barriere mellem by og hav

Princippet kaldes ’shared space’ og gælder på strækningen mellem Europaplads og Østbanetorvet/Hjortholmsvej. Her deler letbanen pladsen med de øvrige trafikanter og kører med lav hastighed og ’på sigt’. Det giver fodgængere og cyklister mulighed for at krydse letbanesporene langs det meste af havnen, og fjerner den barriere mellem by og hav, som nærbanens bomme og hegn har udgjort indtil i dag.

- Omlægningen vil åbne op for, at fodgængere og cyklister kan komme på tværs af kystvejsstrækningen. På den måde bliver færdslen og byrummets funktion sammentænkt samtidig med, at vi fjerner barrieren mellem byen og havet, siger chef for Anlæg i Aarhus Kommune, Trine Buus Karlsen

Nærbanen omdannet til byggeplads

Arbejdet med at nedlægge bommene blev indledt i weekenden, efter at Banedanmark overdrog ansvaret for strækningen til Aarhus Letbane.

- Aarhus Nærbane er nu officielt nedlagt og omdannet til byggeplads. Frem til 2017, hvor strækningen genåbner som letbane, skal vi udføre en lang række opgaver. Ud over at fjerne bomme og etablere letbanespor langs havnefronten, skal vi også etablere kørestrøm, signalanlæg og nye perroner ved DOKK1 og Skolebakken. Dertil kommer arbejdet med at omdanne nærbanen til letbane til både Odder og Grenaa, fortæller Jørgen Hansen, anlægschef i Aarhus Letbane.

Aarhus Letbane åbner på strækningen fra Aarhus H til Lisbjerg i maj 2017, mens resten af letbanesystemet er køreklar i oktober 2017. 

Mens bommene aldrig kommer igen langs havnefronten i Aarhus i krydsene Mindet, Havnegade, Skibbrogade, Nørreport og Hjortholmsvej, vil der fortsat være bomme i åbent land på strækningerne mod Odder og Grenaa. Her kører letbanen i eget spor med høj fart, hvilket også fremover kræver bomanlæg i alle overkørsler.