Hasle Torv

BORGERMØDE

Få indflydelse på letbanens etape 2

Nu begynder planlægningen af letbanens etape fra Aarhus Ø til Brabrand, hvor linjen blandt andet føres gennem byens tætbebyggede centrum. I høringsfasen har borgerne mulighed for at komme med kommentarer, idéer og forslag.

Høringsprocessen for letbanens anden etape er i gang, og det er nu borgere og erhvervsliv kan komme med idéer, forslag og kommentarer forud for miljøvurderingen af letbanens linje fra Aarhus Ø til Brabrand. Visionen for letbanens næste etape er, at den skal skabe en socialt sammenhængende byregion med effektiv og bæredygtig transport og et blomstrende handelsliv, hvor borgerne hurtigt kommer fra A til B.

”Letbanen skal binde byen sammen, og netop denne etape af letbanen vil koble hele midtbyen naturligt sammen med vestbyen. Det betyder, at etapen Aarhus Ø – Brabrand i fremtiden vil forbinde yderligere op mod 70.000 borgere og 30.000 arbejdspladser til letbanen,” siger rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz.

åben debat om letbanens etape

I forbindelse med VVM-redegørelsen for linjeføringen Aarhus Ø – Brabrand har Aarhus Kommune udarbejdet et konkret debatoplæg med billeder, kort, visualiseringer og spørgsmål, som borgere og erhvervsliv kan forholde sig til. Debatoplægget lægger blandt andet op til diskussion om alternative ruter. Et eksempel: I første forslag til linjeføring skal letbanen svinge ved rådhuset mellem Vester Allé og Park Allé. Debatoplægget indeholder et alternativt forslag, hvor letbanetogene skal køre ligeud ad Park Allé og fortsætte gennem Busgaden til Guldsmedgade og op til Nørre Allé, hvor den drejer til venstre og rammer Vesterbro Torv, inden den kører videre til Viborgvej.

Det er blandt andet de konkrete linjeføringer og miljøpåvirkninger, som borgerne og erhvervslivet kan komme med kommentarer til.

Kristian Würtz påpeger, at letbanen skal skabe en synergi og sammenhæng i såvel Aarhus som i hele byregionen.

- Men vi skal sikre os, at vi får den helt rigtige linjeføring og i den forbindelse, er det vigtigt, at borgerne kommer med deres synspunkter. Det er nu, der er mulighed for at få indflydelse og være med i debatten, så vi hilser alle input til letbanens næste etape velkomne, siger rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz.

I forbindelse med høringen afholder Aarhus Kommune et borgermøde d. 26. januar, hvor borgerne har mulighed for at få information og stille spørgsmål til letbanens næste etape i lige præcis deres lokalområde.

Borgermøde om letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand
Tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 19-21
Rådhushallen, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.

Tilmelding til haue@aarhus.dk

Fakta

  • VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM er en procedure, som skal følges, når et større anlægsprojekt kan forventes at påvirke miljøet væsentligt.
  • I denne procedure skal der blandt andet laves en VVM-redegørelse, inden anlægsprojektet kan gå i gang. VVM-processen indledes med at indhente idéer og forslag fra borgere og interessenter, inden VVM-redegørelsen udarbejdes.
  • Høringsfasen løber frem til 1. marts
  • På baggrund af de idéer og forslag, borgerne bidrager med i debat-fasen, skal byrådet beslutte, hvad der skal indgå i det videre arbejde, heriblandt alternative ruter og miljøemner.
  • Læs mere og deltag i debatten på aarhus.dk/letbane
  • Input til letbanens etape Aarhus Ø – Brabrand vil blive koordineret med udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby. 

Læs mere om Brabrand-etapens linjeføring - herunder alternative linjeføringer - her.

Læs mere om planlægningen af letbanens etape 2 her.