Brendstrupgaardsvej OPA

Skejby

Letbanen krydser Brendstrupgårdsvej

Fredag 24. juni indleder Aarhus Letbane arbejdet med den sidste krydsning i Skejby-området. Det sker for enden af Olof Palmes Allé, hvor der skal lægges skinner i dobbeltspor tværs over Brendstrupgårdsvej.

Arbejdet med at lægge skinner i krydset tager ca. en måned og begynder fredag aften 24. juni kl. 20.

Først opstilles trafikskilte, og derefter graves og skæres asfalten i krydset op i løbet af weekenden fra fredag 24. til og med søndag 26. juni. Mandag 27. juni fortsætter arbejdet med at støbe beton og lægge skinner. Til sidst asfalteres krydset, så letbaneskinnerne ligger i niveau med vejen.

Støj

Særligt det indledende arbejde, hvor vi skærer og graver asfalten op, kan medføre støj – også om natten.

Aarhus Kommune har givet Aarhus Letbane dispensation til at arbejde hele døgnet, så arbejdet kan afsluttes hurtigst muligt. Støj vil så vidt muligt blive minimeret.

Trafik

For at bevare muligheden for at køre på Brendstrupgårdsvej under anlægsarbejdet, udføres krydsningen i to faser. I begge faser vil det ikke være muligt at dreje til venstre fra Brendstrupgårdsvej op ad Olof Palmes Allé.

Der opstilles trafiktavler på stedet og omkørselsveje vil være tydeligt markerede i hele anlægsperioden. Når skinnerne er etablerede, kan der atter køres normalt i krydset.

Anlægsarbejder resten af året

Anlægget af Aarhus Letbane fortsætter året ud. Når alle skinner er lagt, fortsætter arbejdet med at etablere kørestrøm.

Hele letbanesystemet i det centrale Aarhus og Skejby med master, kørestrøm og signalanlæg forventes at være på plads omkring årsskiftet, hvorefter letbanen testkøres frem mod åbningen i maj 2017.

Trafikafvikling fase 1 og 2

Brendstrupgaardsvej Fase 1Brendstrupgaardsvej Fase 2