Brof F Spuns

Støjende arbejde

Letbanen etablerer spunsvæg ved Marselis Blvd

Som en del af anlægsarbejdet med Aarhus Letbane skal nærbanen til Odder omdannes til letbane. Ombygningen omfatter etablering af en spunsvæg lørdag 27. august.

I Banegraven på strækningen mod broen over Marselis Boulevard ved Åhavevej skal det nye letbanespor føres ned af en skråning. For at holde på skråningen, skal der etableres en støttemur af jernplader – en såkaldt spunsvæg.

Størstedelen af dette arbejde er allerede udført. Lørdag 27. august skal de sidste spunsplader presses ned i jorden. 

Støj og vibrationer

For at genere togdriften mindst muligt har Aarhus Letbane fået tilladelse til at arbejde døgnet rundt. 

Den mest støjende del af arbejdet vil blive udført i dagtimerne - nedpresning af spunspladerne - mens der vil blive gravet ud til en ny sporkasse i området døgnet rundt fra fredag 26. august til tirsdag 30. august.

I denne periode kan de nærmeste naboer opleve moderat støj fra gravemaskiner og de lastbiler, der kører jorden væk.

De øvrige anlægsarbejder i området fortsætter efter weekenden.

Brof F Grafik