Kystvejen Aug2016

Kystvejen

Letbanen indleder anlægsarbejde langs havnefronten

Arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane bevæger sig ind på kystvejsstrækningen ved Nørreport, Kystvejen, Skovvejen, Skolebakken og Havnegade. Her skal der resten af 2016 lægges skinner og etableres kørestrøm.

Fredag 26. august lukker Aarhus Nærbane. Umiddelbart herefter begynder Aarhus Letbane arbejdet med i stedet at lægge to letbanespor langs byens nye havnefront.

Flere opgaver skal udføres:

Nedtagning af wirer og master

De wirer og master, der holder gadebelysning og trafiklys langs Kystvejen og Skolebakken skal tages ned. Af hensyn til trafikken fjernes disse i weekenden om natten. Dette arbejde udføres om natten i weekenden 27.-28. august. 

Skinner i Nørreport-krydset

I krydset Nørreport – Kystvejen skal der etableres skinner til letbanen. Dette arbejde udføres i flere faser, hvor der i hver fase først udgraves til letbanesporene, hvilket kan medføre nogen støj. Efterfølgende lægges der skinner.

Første fase af krydsningen Nørreport – Kystvejen indledes mandag 29. august.

Letbanespor langs med havnen

Langs med havnen skal den eksisterende nærbane til Grenaa erstattes af to letbanespor. Arbejdet begynder med opgravning og fjernelse af de nuværende spor, og særligt denne opgave kan medføre støj for de nærmeste naboer. Efterfølgende lægges der skinner langs med havnen.

Etablering af kørestrøm

Endelig skal der etableres kørestrøm langs de nye letbanespor. Dette arbejde omfatter etablering af betonfundamenter til de master, der skal bære kørestrømmen, opstilling af master, ophængning af kørestrøm samt udskiftning af signalanlæg.

- Havnefronten er et kritisk område, fordi vi her først fjerner en eksisterende nærbane, dernæst etablerer en ny letbane som så kobles sammen med den øvrige letbanestrækning i det centrale Aarhus. Samtidig skal vi lægge skinner gennem det befærdede kryds mellem Nørreport og Kystvejen. Heldigvis har vi gode erfaringer fra de mange krydsninger, vi allerede har udført, men vi kommer endnu engang til at trække på trafikanternes tålmodighed og forståelse, siger Jørgen Hansen, anlægschef i Aarhus Letbane.

Det samlede anlægsarbejde langs havnefronten forventes afsluttet i begyndelsen af 2017. I perioder kan vejforholdene i området ændre sig i form af afspærringer og omkørsler. Der vil i disse perioder blive opsat trafikskilte med tydelig afmærkning af vejbaner og evt. omkørsler.

Omkørsel i fase 1 (Klik for større billede)

Omkoersel Noerreport Fase 1

 

Trafikforløb

Noerreport Fase 1 Grafik Trafikforloeb