Skinner Cement Nrbrogade 1229

God sikkerhed

Letbanen fejrer ét år uden alvorlige arbejdsulykker

Efter ét år og 170.000 arbejdstimer står der fortsat et rundt nul i Aarhus Letbanes statistik over alvorlige arbejdsulykker. Fokus på medarbejdernes sikkerhed og konstante forbedringer af arbejdsforholdene gør letbanen til en sikker arbejdsplads.

19. maj fejrer Aarhus Letbane endnu en milepæl: Selv om byggeriet af Danmarks første letbane er et klassisk anlægsprojekt, der omfatter risikabelt arbejde med tunge materialer, store arbejdskøretøjer og arbejdspladser hævet højt over jorden, er der ikke registreret én eneste alvorlig arbejdsulykke i løbet af det seneste år.

Dermed har de ca. 200 medarbejdere, der anlægger Aarhus Letbane tilsammen arbejdet 170.000 timer i 365 dage uden uheld, der har medført sygemeldinger. Til sammenligning ligger landsgennemsnit for alle danske arbejdspladser i en tilsvarende periode på godt to alvorlige arbejdsulykker. I bygge- og anlægsbranchen som Aarhus Letbane hører under, er gennemsnittet oppe på 3,7 arbejdsulykker.

En stærk statistik

- Ingen alvorlige arbejdsulykker er en stærk statistik, som vi både er glade for og lidt stolte over. Sikkerhed – både for vores medarbejdere og de passagerer, der skal køre med os fra 2017 - har topprioritet i Aarhus Letbane. Derfor gør vi meget ud af at undervise alle medarbejdere i sikker adfærd. Sker der alligevel ’nær-ved-ulykker’, følger vi op og tager ved lære af dem, så vi hele tiden forbedrer sikkerheden, forklarer Claus Rehfeld Moshøj, direktør for letbaneselskabet Aarhus Letbane I/S.

Ud over de traditionelle risici ved store anlægsprojekter skal Aarhus Letbane tackle udfordringer som sprogbarrierer og forskelle i arbejdskultur. Flere af de medarbejdere, der anlægger Aarhus Letbane kommer nemlig fra de italienske firmaer Ansaldo STS og GCF, der udfører en del af det tunge arbejde med at anlægge skinner og etablere kørestrøm på den 110 km lange letbanestrækning.

- Det vidner om, at alle parter i det her projekt tager sikkerhed seriøst og gør en indsats for, at alle trygt kan passe deres arbejde, uanset om de er fra Danmark eller Italien, sidder på kontor eller bygger broer i 14 meters højde, siger Claus Rehfeld Moshøj.

Tak for indsatsen

Som en anerkendelse af indsats med arbejdsmiljø og sikkerhed fik medarbejderne på byggepladserne i dag en særlig kage til kaffen.

Arbejdsulykke