Rapporter1

Interessenter

Godkendelse af årsrapport

Aarhus Letbane I/S indkalder til ordinært interessentskabsmøde fredag 15. april 2016 klokken 13.00-14.00 i Frichsparken.

På dagsordenen er godkendelse af årsrapport 2015.

Links