OPA Nehrus Ledning

Kørestrøm

To nætter med begrænset kørsel på Olof Palmes Allé

15. og 16. december skal der trækkes kørestrømsledninger over krydset Olof Palmes Allé – Nehrus Allé. Det medfører midlertidig spærring af området.

Aarhus Letbane har indledt arbejdet med at etablere kørestrøm til letbanens i vejkrydset mellem Olof Palmes Allé, Nehrus Allé og Halmstadgade. 

Arbejdet begynder med etablering af master til kørestrømsledningerne. Når masterne er på plads, skal der trækkes kabler til kørestrøm over krydset.

For at genere trafikken mindst muligt udføres arbejdet om aftenen og natten. 

Masterne til kørestrømmen etableres 12. og 13. december fra kl. 18-05. Trafikken vil fortsat kunne passere i vejkrydset Olof Palmes Allé, Nehrus Allé og Halmstadgade.

Efterfølgende skal der over to nætter trækkes kabler til kørestrømmen. Det medfører, at krydset mellem Olof Palmes Allé og Nehrus Allé spærres for al trafik 15. december og 16. december – begge dage fra kl. 1 til 5. Beboerkørsel vil kun være tilladt i begrænset omfang.

I tidsrummet for natarbejdet 15. og 16. december kan man fortsat køre ind på Olof Palmes Allé fra Brendstrupgårdsvej, men man kan ikke køre ud i tidsrummet mellem kl. 1 og 5, hverken via Olof Palmes Allé eller Nehrus Allé. Kørsel vil dog være mulig i nødstilfælde. 

Se omkørsel her (klik for større foto)

OPA Nehrus Alle Ledning