Krydsning Knudrisgade Okt2016

Knudrisgade

Krydsningen af Nørreport – Knudrisgade fortsætter

Arbejdet med at lægge skinner over Nørreport mellem Knudrisgade og Nørregade fortsætter. Opgaven forventes afsluttet i løbet af ca. fire uger.

Arbejdet udføres i to faser af hver ca. to ugers varighed: Først i den ene halvdel af krydset, derefter i den anden halvdel. På den måde kan trafikken opretholdes i krydset, mens der lægges skinner.

For at reducere generne for trafikken har Aarhus Kommune givet Aarhus Letbane dispensation til at arbejde om natten.

Særligt sent om aftenen og natten tirsdag 11. oktober, fredag 14. oktober og tirsdag 18. oktober vil arbejdet medføre nogen støj, når der efter planen skal leveres cement til arbejdet midt i krydset. For at genere trafikken mindst muligt sker det sent om aftenen og først på natten.

Når fase 1 er overstået, fortsætter arbejdet med den anden og sidste fase af krydsningen.

Venstresving forbudt

Efter planen indledes den sent fredag aften 22. oktober. Også her fortsætter arbejdet natten igennem, og da asfalten skal skæres og graves op, må der forventes nogen støj. I de cirka to uger som fase 2 varer, vil der også enkelte nætter blive leveret cement sent om aftenen og først på natten. 

Mens arbejdet pågår, etableres der midlertidige kørebaner omkring arbejdsområdet, og der opstilles trafiktavler på stedet. I begge faser vil det ikke være muligt at svinge til venstre fra Knudrisgade mod Nørreport. Når arbejdet er afsluttet, vil man igen kunne køre normalt i krydset.

Arbejdet med at lægge skinner i krydset Nørreport – Nørrebrogade – Nørregade – Knudrisgade forventes afsluttet midt i november.

Trafikafvikling fase 1 og 2

Knudrisgade Fase 1Knudrisgade Fase 2