Lisbjerg X Juni2016

VEJARBEJDE

Letbanen krydser Randersvej ved Lisbjerg

Aarhus Letbane fortsætter arbejdet med at lægge skinner i flere vejkryds. Fredag 27. maj kommer turen til Lisbjerg, hvor letbanen skal passere Randersvej.

Arbejdet med at lægge letbaneskinner tværs over Randersvej syd for Lisbjerg begynder fredag aften den 27. maj kl. 20 og kommer til at medføre gener for trafikken i området.

Skinnerne er en del af den nye letbanestrækning, der løber fra Aarhus H, langs den nye havnefront og frem til Lisbjerg via Nørrebrogade, Randersvej, Olof Palmes Allé og Skejby. I Lisbjerg bliver letbanen en del af den nye Lisbjerg Bygade - et nyt byområde med både bolig og erhverv.

I anlægsarbejdet, der udføres i samarbejde med Aarhus Kommune, indgår derfor også etablering af en ny lysregulering på Randersvej, der udvides med svingbaner mod både den nye Lisbjerg Bygade og bydelen Nye.

Arbejdet begynder med opstilling af trafikskilte og markering af midlertidige vejbaner for trafikken. Omkring midnat fortsætter arbejdet med at skære og grave asfalten op i krydset – en opgave, der fortsætter natten igennem og forventes at vare hele weekenden. For at mindske generne for trafikanterne mest muligt, har Aarhus Kommune givet Aarhus Letbane dispensation til at arbejde døgnet rundt.

Mandag morgen støbes det første af to lag beton og efterfølgende etableres der skinner i krydset, der støbes ned i endnu et lag beton. Til sidst asfalteres krydset, så letbaneskinnerne ligger i niveau med vejen.

Bakken på Randersvej skal udjævnes

Opgaven med at etablere letbaneskinner tværs over Randersvej forventes at vare ca. en måned. I forlængelse heraf fortsætter anlægsarbejdet med en udjævning af Randersvej, så vejtrafikken fortsat kan krydse letbanesporene sikkert og komfortabelt uden behov for at reducere den eksisterende fartgrænse på 60 km/t.  

Tilpasningen af den skrånende Randersvej omfatter et større gravearbejde på begge sider af letbanesporene. Det samlede anlægsarbejde forventes afsluttet ved udgangen af 2016.

Ét spor og lysregulering

For at bevare muligheden for at køre på Randersvej i anlægsperioden, er arbejdet delt op i to faser: I fase ét afspærres Randersvej i nordgående retning, mens den sydgående retning mod Aarhus afspærres i fase to. (Se også fotos her på siden).

I begge faser opstilles midlertidig lysregulering, så trafikken på skift benytter den ene vejbane. Bilister må derfor indstille sig på, at der særligt i myldretiderne kan forekomme forsinkelser og kan overveje, om de med fordel kan benytte alternative ruter.

For at reducere forsinkelser mest muligt, reduceres hastigheden på strækningen til 40 km/t, lige som langsomme køretøjer og særtransporter forbydes i myldretiden.

Trafikafvikling i fase 1 og 2

Krydsning Lisbjerg Fase1Krydsning Lisbjerg Fase2