Mejlgade Kryds Aug2016

Krydsning

Letbanen lægger skinner på tværs af Mejlgade

Arbejdet med at lægge skinner til Aarhus Letbane i byens vejkryds fortsætter. Fredag 19. august kommer turen til krydset Nørreport - Mejlgade.

Opgaven begynder fredag aften 19. august med opstilling af trafikskilte. Kort efter midnat fortsætter arbejdet med at skære og grave asfalten op. Denne del af opgaven forventes at vare hele weekenden.

Mandag morgen 22. august fortsætter arbejdet med at støbe beton. Efterfølgende lægges der skinner i krydset, der støbes ned i endnu et lag beton. Til sidst asfalteres krydset, så skinnerne ligger i niveau med vejen.

Det samlede arbejde med at lægge skinner i krydset forventes at vare 14 dage. 

Særligt det indledende arbejde, hvor asfalten fjernes, kan medføre støj – også om natten. 

Aarhus Kommune har givet Aarhus Letbane dispensation til at arbejde hele døgnet, så krydsningen kan afsluttes hurtigst muligt. Af hensyn til naboerne, vil støjen fra anlægsarbejdet så vidt muligt blive minimeret.

Cyklister på lille omvej

Mens anlægsarbejdet udføres, ændres trafikafviklingen i vejkrydset.

Cyklister vil fortsat kunne køre ad Mejlgade og krydse Nørreport fra begge retninger. Dog vil der være en mindre omvej rundt om letbanens arbejdsplads midt i krydset. Den midlertidige cykelsti vil være tydeligt markeret med skilte og vejstriber. 

Bilister vil fortsat kunne køre ad Mejlgade, men i anlægsperioden vil det kun være muligt at svinge til højre ved Nørreport. Bilister kan altså ikke – som normalt – dreje til venstre fra den sydlige side af Mejlgade og op ad Nørreport. Venstresving i den modsatte retning – fra Mejlgade ad Nørreport mod havnen – er i forvejen ikke tilladt. 

Der opstilles trafiktavler på stedet. Når anlægsarbejdet er afsluttet, kan der atter køres normalt i krydset. 

Arbejdet fortsætter på Kystvejen

I slutningen af august fortsætter anlægsarbejdet med etablering af skinner i krydset Nørreport - Kystvejen. Samtidig skal der etableres kørestrøm på letbanestrækningen i form af mastefundamenter, master og køreledninger. Dette arbejde fortsætter det meste af efteråret.

Trafikafvikling

Krydsning Mejlgade Rev