Stjernepladsen April2016

stjernepladsen

Letbanen lægger skinner i centrale vejkryds

Fredag 8. april begynder arbejdet med at lægge skinner i nogle af Aarhus’ mest trafikerede vejkryds. Første krydsning udføres på Randersvej ved Stjernepladsen – for at genere trafikken mindst muligt arbejdes der døgnet rundt.

Sent fredag 8. april går arbejdet med at anlægge Aarhus Letbane ind i en ny fase, når der lægges skinner i nogle af byens største vejkryds på strækningen fra Nørregade til Paludan-Müllers Vej.

Første krydsning udføres på Randersvej ved Stjernepladsen. Herefter skal der lægges skinner i de øvrige vejkryds på Nørrebrogade, Randersvej, Nehrus Allé og Olof Palmes Allé. Arbejdet i vejkrydsene forventes afsluttet efter sommerferien.

- For at genere trafikken mindst muligt vil meget af letbanens arbejde i de store vejkryds blive udført om natten og i weekenderne. Samtidig er arbejdet planlagt, så der lægges skinner i flere vejkryds i løbet af sommerferien, hvor der er mindre trafik end resten af året, siger Trine Buus Karlsen, anlægschef i Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har givet dispensation til, at der må arbejdes døgnet rundt i vejkrydsene. 

- Med dispensationen sørger vi for, at arbejdet kan afsluttes hurtigst muligt til gavn for både naboer og trafikanter. Det kan sammenlignes med at rive et plaster af i en fart for at gøre smerten så kortvarig som muligt, forklarer Trine Buus Karlsen.

I alle kryds lægges der dobbeltspor til letbanen. Letbaneskinnerne støbes ned i beton for at komme i niveau med vejen, så biler og cyklister let og komfortabelt kan krydse sporene.

Arbejdet udføres på samme måde i alle vejkryds: Først sikres vejkrydset med skilte og afspærringer, og derefter graves der ud til et fundament af beton. Efterfølgende lægges der skinner, som faststøbes i endnu et lag beton, inden krydset til sidst asfalteres.

- Mens vi hidtil har kunnet arbejde i det afspærrede letbanespor midt på vejen, bevæger vi os nu ud i krydsene. Det kan ikke undgå at genere trafikanter og naboer. Den gode nyhed er, at vi i forhold til arbejdets kompleksitet bevæger os hurtigt gennem krydsene og dermed forbi naboerne, siger Jørgen Hansen, anlægschef for Aarhus Letbane.

Højre ind og ud på Stjernepladsen

For trafikanter og beboere nær Stjernepladsen betyder anlægsarbejdet, at al trafik skal afvikles efter princippet ’højre ind, højre ud’. 

Det vil fortsat være muligt at komme til butikkerne på Stjernepladsen, men fra Langelandsgade, Funch Thomsens Gade og Randersvej vil det ikke være muligt at dreje til venstre for at krydse Stjernepladsen. 

Bilister opfordres til at holde godt øje med trafikskilte og eventuelt overveje alternative ruter, mens anlægsarbejdet står på.

Kørestrøm efter sommerferien

Efter at der er lagt skinner i alle vejkryds, skal der etableres master til kørestrømmen. Det meste af dette arbejde udføres i letbanesporet i løbet af efteråret og vil ikke genere trafikken. Der skal dog også etableres kørestrøm i alle vejkryds. Af hensyn til trafikken vil en del af dette arbejde også blive udført om natten.

Letbanesystemet med master, kørestrøm og signalanlæg ventes at være på plads omkring årsskiftet. Herefter testkøres letbanen frem mod åbningen i maj 2017.

I disse vejkryds lægges skinner frem til efteråret 2016: 

  • Stjernepladsen (Randersvej – Funch Thomsens Gade)
  • Nehrus Allé – Olof Palmes Allé
  • Nørrebrogade – Knudrisgade
  • Nørrebrogade – Vennelyst Blvd.
  • Olof Palmes Allé – Brendstrupgaardsvej
  • Randersvej – Nehrus Allé
  • Randersvej – Ringgaden
  • Randersvej – Ringvejen
  • Randersvej – Stockholmsgade
  • Randersvej v. Lisbjerg

Rækkefølgen er ikke endeligt fastlagt. Senere følger vejkrydsene på Kystvejsstrækningen samt Nørreport ved Mejlgade.

Stjernepladsen Grafik