Høring

Lys og lyd på Letbanen

Der skal både lys og lyd på Letbanen i følge det udkast til en bekendtgørelse, som Trafik- og Byggestyrelsen netop nu har i høring.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre det samme sikkerhedsniveau i trafikken i hele landet.

Det sker ved at skabe klare kendingssinaler for letbaner blandt andet med bestemmelser om, at:

  • Alle letbanekøretøjer skal montere et kendingslys
  • Alle letbanekøretøjer som minimum skal kunne afgive to lydsignaler; et opmærksomhedsskabende signal og et advarselssignal.
  • Kravene som fastsættes i bekendtgørelsen skal verificeres af en sagkyndig.

Udkast til bekendtgørelse om krav til lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område er i høring frem til 7. marts 2016. Bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraf i juli 2016.

Læs mere i høringsmaterialet

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.