Masterig Bred

Pælefundering

Letbanen elektrificerer strækningen til Odder

Arbejdet med at etablere fundamenter til letbanens 3.000 kørestrømsmaster fortsætter på Aarhus Nærbane – først på strækningen fra Viby til Odder.

Søndag 7. august går opgaven med at elektrificere letbanestrækningen mellem Viby og Odder – den nuværende Aarhus Nærbane – ind i en ny fase. Her begynder arbejdet med at etablere fundamenter til de master, der skal bære kørestrømmen til letbanen. 

Fundamenterne består af betonpæle, der bankes ned i jorden. Det sker med en såkaldt funderingsrig, der rammer (banker) pælene i jorden ved hjælp af en tung vægt. Riggen kører på skinner og kan placere op til to betonfundamenter i timen. 

- Når funderingsriggen rammer betonfundamenterne i jorden, medfører det nogen støj og vibrationer. Betonpælene skal dog kun få meter ned i jorden, og da de placeres med op til 60 meters mellemrum, bevæger riggen sig hurtigt forbi eventuelle naboer til baneterrænet, forklarer Jørgen Hansen, anlægschef i Aarhus Letbane I/S. 

Otte meter høje master

I alt skal der placeres 3.000 betonfundamenter på hele letbanestrækningen fra Odder i syd til Grenaa i nord via Aarhus og Skejby. Efterfølgende påmonteres fundamenterne otte meter høje master, der bærer kørestrømsledningerne til letbanen. 

Fundamenterne rammes i jorden om natten på hverdage og i weekenderne, mens nærbanen er lukket for togtrafik. Aarhus Letbane forventer, at arbejdet med at sætte mastefundamenter på de 22 km fra Viby til Odder vil vare ca. tre måneder. 

Aarhus Letbane har været i gang med at elektrificere den nuværende nærbane til Odder siden begyndelsen af 2016. Indtil nu har arbejdet med elektrificering blandt andet bestået af beskæring af beplantning langs med baneterrænet, udlægning af betonfundamenter samt hundredvis af prøveboringer, der har kortlagt den præcise placering af eksisterende ledninger. 

Busser erstatter nærbanen

Lukningen af de sene aftenafgange og weekendkørslen gælder frem til og med 26. august 2016, hvorefter Aarhus Nærbane lukker. Nærbanen genåbner i 2017 som en del af Aarhus Letbane. 

I ombygningsperioden indsætter Midttrafik nye busruter til de rejsende som erstatning for nærbanen. Derudover kan der bestilles teletaxaer, som kører fra adresse til adresse langs strækningerne Odder-Aarhus og Grenaa-Aarhus.