Master Kystvejen Web

Elektrificering

Letbanen rejser master til kørestrøm

Arbejdet med at rejse næsten 3.000 master til letbanens kørestrøm er begyndt. De første master sættes op på strækningen mellem Nørreport og Lystrup.

Mens arbejdet med at lægge skinner i Aarhus nærmer sig sin afslutning, tager Aarhus Letbane hul på næste store opgave i letbaneprojektet: Opsætning af de master, der skal bære kørestrømmen til letbanen.

Arbejdet er så småt i gang to steder. Dels omkring letbanens Trafik- og Servicecenter i Banegraven, dels på strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup nord for Aarhus. Frem mod november skal der desuden rejses master på hele strækningen fra Nørreport over Lisbjerg og Skejby til Lystrup samt i Viby fra Kongsvang til Øllegårdsvej. Herefter og frem til marts 2017 sættes der master op fra Nørreport og langs den nye havnefront frem til Aarhus H og Banegraven. Endelig vil der i første halvdel af 2017 også blive sat master op på letbanestrækningerne til Odder og Grenaa.

- Arbejdet med at rejse master til kørestrøm markerer en ny milepæl for Aarhus Letbane. Vi har nu færdiggjort det forberedende anlægsarbejde og lagt skinner i det meste af Aarhus. Nu skal vi så elektrificere hele letbanestrækningen. Det er et omfattende arbejde, men da det mest foregår inde på letbanens arealer, vil trafikanter og naboer ikke mærke særligt meget til det, siger letbaneselskabets anlægschef, Jørgen Hansen.

Når der skal placeres master og ophænges kørestrøm i vejkryds, må trafikanterne dog forberede sig på kortvarige gener.

To typer master

Masterne kommer i to udformninger. En slank og lakeret mast til opstilling i Aarhus og en lidt kraftigere type til strækningerne uden for byen. I Aarhus er der typisk 25 meter mellem masterne, mens der vil være op til 60 meter mellem masterne på strækningerne til Odder og Grenaa.

Begge mastetyper er af stål, galvaniserede mod rust og 8,5 meter høje. En arkitektgruppe har arbejdet med farver og overflader for at indpasse kørestrømsmasterne bedst muligt til omgivelserne og standsningsstederne.

Uanset type er det en relativt let opgave at opstille masterne. De skal blot skrues fast på fire kraftige bolte på betonfundamenter, der allerede er sat i jorden. Derfor kan den kran, der enten kører på skinner eller kommer på en lastbil, placere op til fire master i timen. Efterfølgende monteres de tværgående arme, der bærer kørestrømskablerne.

Placeres væk fra vejen

- Man kan sammenligne kørestrømsmasterne med andre master til f.eks. gadebelysning, men der er en væsentligt forskel. Master ved vejanlæg påkøres ganske ofte, så for at undgå driftsforstyrrelser er letbanens master enten placeret længere væk fra vejen eller beskyttet af autoværn, forklarer anlægschef Jørgen Hansen.

Der skal i alt opstilles knapt 3.000 kørestrømsmaster på den 110 km lange letbanestrækning.