Mindet Krydsning

Mindet

Letbanen lægger skinner over Mindet

Sent fredag aften 14. oktober indleder Aarhus Letbane arbejdet med at lægge skinner over Mindet ved Europaplads. Mindet er et af de sidste steder, hvor der skal lægges skinner i et af byens vejkryds.

Opgaven med at lægge skinner over Mindet udføres i to faser af hver ca. to ugers  varighed: Først i den ene halvdel af vejen, derefter i den anden halvdel. På den måde kan bilister fortsat køre ind ad Mindet og frem til DOKK1, mens der lægges skinner. 

For at reducere generne for trafikken har Aarhus Kommune givet Aarhus Letbane dispensation til at arbejde om natten. Af hensyn til naboerne vil størstedelen af arbejdet dog så vidt muligt blive udført i dagtimerne. 

Opgaven begynder med opstilling af trafiktavler fredag aften. Herefter skal asfalten skæres og graves op i den ene halvdel af krydset. I løbet af weekenden forventes denne del af opgaven at være afsluttet, hvorefter der skal støbes beton og lægges skinner. 

Dette arbejde forventes at vare to uger, derefter udføres arbejdet på samme måde i den sidste halvdel af krydset. 

Kun Skibbrogade tilbage

- Mindet er et af de sidste steder på letbanestrækningen, hvor vi skal lægge skinner tværs over vejen. Vi er godt i gang i krydsene Nørreport – Kystvejen og Nørreport – Knudrisgade. Derudover mangler vi kun Hjortholmsvej samt det lille kryds ved Skibbrogade. Disse krydsninger afsluttes alle i løbet af efteråret. Derefter kommer vi kun til at genere trafikanterne i mindre omfang, når der skal etableres kørestrøm i krydsene, siger Aarhus Letbanes anlægschef Jørgen Hansen.

Anden og sidste halvdel af arbejdet ved Mindet indledes efter planen 28. oktober og forventes at være afsluttet 25. november. 

Mens arbejdet pågår, etableres der midlertidige kørebaner omkring arbejdsområdet og der opstilles trafiktavler og skilte, der viser bilisterne vej rundt om byggeriet.

Trafikafvikling fase 1 og 2

Mindet Fase 1Mindet Fase 2