Noerreport Et Spor

NØRREPORT

Nedgravet betonklods forsinker trafikken

Letbanen er stødt på uforudsete udfordringer i Nørreportkrydset. Derfor vil der i en periode kun være én kørebane åben i nordgående retning på de cirka 100 meter fra Nørreportkrydset til Mejlgade.

Resterne af en mere end 50 meter lang betonklods udfordrer etableringen af Letbanen, og er skyld i at trafikanter fra den 9. maj til den 24. juni vil opleve forlængede rejsetider på den berørte strækning. 

Betonklodsen har tidligere været en del af afvandingssystemet. Forventningen var, at den kunne blive liggende, men det viser sig nu teknisk umuligt.

Alle muligheder for som lovet at opretholde to spor i hele perioden er blevet undersøgt, men det er desværre nødvendigt at inddrage den ene kørebane i nordgående retning for at opretholde sikkerheden, mens betonklodsen bliver fjernet.

”Vi har bl.a. overvejet at inddrage cykelstien til kørebane i perioden, men det ville skabe store gener for de flere tusinde, som dagligt bl.a. cykler til og fra Navitas. Det kan desværre ikke undgås, at nordgående bilister vil opleve forlængede rejsetider, mens arbejdet står på, men vi sætter tempo på arbejdet,” siger Trine Buus Karlsen, anlægschef i Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune.

Lysregulering indstilles til færgetræk

Særligt Mols Linien og deres mange kunder bliver berørt. Signalanlæggene omkring Nørreportkrydset er i dag programmerede efter Mols Liniens ankomster, så alle bilisterne fra færgerne kommer væk fra havnen uden nævneværdig forsinkelse. Den særlige færgeprogrammering vil fortsat fungere under arbejdet, men det vil give nogle ekstra minutters rejsetid for den enkelte bilist. 

”Vi opfordrer alle trafikanter med slutdestination uden for området omkring krydset til at benytte alternative ruter i perioden. Det er et af de mest komplekse kryds i byen, som vi optimerer, og det vil uundgåeligt udfordre trafikken i perioder. Til gengæld kan trafikanterne glæde sig til årsskiftet, hvor krydset er færdigombygget og optimeret til de nuværende trafikmængder”, siger Trine Buus Karlsen.

Trafikafvikling Noerreport 9 Maj til 24 Juni