Noerreport Marts2016

NØRREPORT

Letbane-arbejde vil medføre forsinkelser

Letbanens anlægsarbejde når frem til Nørreport i påsken. Arbejdet med at flytte ledninger og anlægge skinner vil medføre forsinkelser af trafikken.

Mandag 21. marts begynder etableringen af Aarhus Letbane på den del af Nørreport, der ligger tættest på havnen.

Strækningen mellem Kystvejen og Mejlgade er blot 60 meter lang, men også et trafikalt knudepunkt, og derfor vil arbejdet her medføre forsinkelser af trafikken. Bilister anbefales så vidt muligt at undgå området omkring Nørreport og i stedet benytte alternative ruter via Ringvejen og Ringgaden.

Nørreport er også et forsyningsmæssigt knudepunkt med mange ledninger og rør til bl.a. strøm- og vandforsyning. Disse ledninger og rør skal flyttes af ledningsejerne, før skinner og kørestrøm til det dobbelte letbanespor på Nørreport kan etableres. For at sikre en effektiv gennemførelse af de forskellige opgaver, er der aftalt et tæt samarbejde mellem Aarhus Letbane, Aarhus Vand og ledningsejerne.

Udføres i flere etaper

Arbejdet udføres i to etaper, hvor trafikafviklingen vil ændre sig undervejs:

Fra uge 12 til 18 arbejdes der med at flytte ledninger langs facader og fortove på begge sider af Nørreport. Arbejdsområderne vil gøre vejbanerne smallere. I retning mod havnen vil der i denne periode fortsat være to farbare vejbaner, mens det ikke længere vil være muligt at svinge til venstre fra Nørreport ad Kystvejen. Mod nord vil der også fortsat være to vejbaner.

Fra uge 18 til midt på sommeren flytter anlægsarbejdet ind i letbanesporet midt på vejen. I denne fase vil der fortsat være to vejbaner i retning mod havnen, mens der kun vil være én vejbane mod nord. Samtidig bliver det i denne periode forbudt at svinge mod højre fra Kystvejen og ind på Nørreport.

- Vi er nu så langt med anlægsarbejdet af letbanen i det centrale Aarhus, at det for alvor begynder at gøre ondt på trafikken. Det gælder for Nørreport og senere i år, når letbanen skal gennem de store kryds på Nørrebrogade og Randersvej. Den gode nyhed er, at vi kan udføre en del af disse arbejder i weekender og ferier, så vi forstyrrer hverdagstrafikken mindst muligt. Og så forventer vi, at arbejdet er afsluttet inden udgangen af 2016, siger Jørgen Hansen, anlægschef i Aarhus Letbane.

Nørreport er en del af den centrale letbanestrækning, der løber fra Aarhus H langs den nye havnefront og herfra op ad Nørrebrogade og Randersvej til Skejby i det nordlige Aarhus.

Strækningen forventes at åbne for passagerer i maj 2017 – samme år som Aarhus er europæisk kulturhovedstad. 

Noerreport Anlaegskort 1Noerreport Anlaegskort 2