Krydsning Noerreport Kystvejen 1280

Nørreport

Letbanen lægger skinner i krydset Nørreport-Kystvejen

Arbejdet med at lægge skinner i krydset Nørreport-Kystvejen fortsætter fredag 23. september. For bilister fra nord medfører det en omkørsel for at nå frem til havnen.

Aarhus Letbane fortsætter arbejdet med at lægge skinner tværs over Kystvejen ved Nørreport. 

Sent fredag aften 23. september indledes fase to med opgravning af asfalten midt i krydset. For at genere trafikken mindst muligt, udføres denne del af arbejdet i nattetimerne, hvilket kan medføre nogen støj for de nærmeste naboer. Lørdag 24. september og cirka to uger frem fortsætter arbejdet med etablering af skinner i krydset. 

Arbejdet midt i det stærkt trafikerede kryds udføres i flere, mindre afsnit ad gangen. På den måde kan der fortsat køres på både Kystvejen, Nørreport og Sverigesgade, mens der lægges skinner i krydset. 

Fase to af arbejdet forventes afsluttet med udlægning af asfalt i slutningen af uge 40.

Omkørsel via Nørre Boulevard 

For bilister, der kommer nordfra ad Kystvejen og skal frem til Sverigesgade mod havnen, medfører arbejdet en mindre omkørsel: I stedet for at fortsætte frem til Sverigesgade ad Kystvejen, skal man i stedet dreje til højre ved Østbanetorvet, fortsætte frem ad Nørre Boulevard og her dreje til venstre ad Nørrebrogade. Herfra kan bilister køre frem mod Nørreport, Sverigesgade og Kystvejen.

Omkørslen vil være markeret med skilte, lige som der vil være nye, midlertidige afstribninger i krydset mellem Nørreport, Kystvejen og Sverigesgade, mens fase to af krydsningen udføres.

Yderligere to faser skal gennemføres i krydset, inden arbejdet med at lægge skinner i Nørreport-krydset er afsluttet. De sidste to faser ventes udført i løbet af oktober og november.

Arbejdet med at lægge skinner tværs over Kystvejen er en del af letbanens anlægsarbejde i området, der også omfatter etablering af kørestrøm og to letbanespor langs med havnefronten. Det samlede arbejde langs med havnefronten i Aarhus ventes afsluttet i begyndelsen af 2017.

Se omkørsel herunder (klik for større billede)

Omkoersel Noerreport Fase 1

Trafikafvikling fase 2

Noerreport Fase 2 Trafikafvikling