Noerreport Fase5

Nørreport

Arbejdet med at lægge skinner i Nørreport-kryds fortsætter efter nytår

Tirsdag 3. januar fortsætter arbejdet med at etablere skinner i krydset Nørreport – Kystvejen. Det er femte af i alt seks arbejds-faser i det trafikerede kryds.

Arbejdet med at lægge letbaneskinner i krydset Nørreport – Kystvejen udføres i flere faser for at mindske generne for bilisterne i det meget trafikerede kryds. Tirsdag 3. januar begynder den femte af i alt seks faser, når der skal lægges skinner i den midterste del af krydset.

Anlægsarbejdet begynder tirsdag morgen med opskæring og opgravning af asfalten.

Derefter fortsætter arbejdet med at lægge skinner i krydset. Denne del af arbejdet forventes at vare op til 20 dage med afslutning senest søndag 22. januar.

Mens arbejdet udføres, inddrager Aarhus Letbane et område af krydset for at gøre plads til arbejdsareal og –køretøjer. Der etableres midlertidige kørebaner omkring arbejdsområdet midt i krydset, ligesom der opstilles trafiktavler på stedet, der tydeligt angiver, hvordan trafikanterne skal passere området.

Der kan forventes forsinkelser i myldretiderne, men i øvrigt kan trafikken passere i alle retninger i krydset Nørreport – Kystvejen. Højresving fra Sverigesgade mod Kystvejen er dog midlertidigt forbudt, der mens arbejdet står på.

Anlægsarbejdet fortsætter i det nye år

Umiddelbart efter fase fem følger sjette og sidste fase, hvor de sidste skinner etableres i Nørreport-krydset.

Når alle skinner er lagt, skal der etableres kørestrøm i krydset. Master og kabler til kørestrøm er allerede installeret i flere større kryds i Aarhus, herunder Stjernepladsen og Olof Palmes Allé – Nehrus Allé.

I løbet af vinteren 2017 færdigetableres letbanen med master, kørestrøm, perroner og signalanlæg. Derefter følger testkørsel af letbanestrækningen frem mod åbningen i maj 2017.

Trafikafvikling

Trafikafvikling Noerreport Fase 5