Noerreport Fase3

Kystvejen

Letbanen fortsætter skinnearbejde i Nørreport-kryds

Tredje fase af arbejdet med at lægge skinner i krydset Nørreport – Kystvejen er indledt. Forude venter flere faser, inden der er etableret skinner i det stærkt trafikerede kryds.

Arbejdet med at lægge to letbanespor tværs over Kystvejen ved Nørreport fortsætter. For at genere trafikken i det trafikale knudepunkt mindst muligt, er arbejdet delt op i fem faser, hvor man nu er nået til den midterste tredje fase.

Arbejdet begynder med opskæring og udgravning af asfalt, hvorefter der skal støbes beton og lægges skinner i den midterste del af krydset. Arbejdet med fase tre af krydsningen forventes at vare to uger i alt.

Mens arbejdet udføres, etableres der midlertidige kørebaner omkring arbejdsområdet midt i krydset. Der opstilles trafiktavler på stedet og lysreguleringen tilpasses trafikken. Når skinnerne er på plads, kan der atter køres normalt i krydset.

Når fase tre af arbejdet med at lægge skinner i krydset Nørreport – Kystvejen er afsluttet, venter yderligere to faser, inden krydsningen er gennemført. Dette arbejde udføres senere i løbet af efteråret.

Anlægsarbejde resten af året

Anlægget af letbanen langs havnefronten fortsætter året ud. Ud over krydset Nørreport – Kystvejen skal der også lægges skinner over Skibbrogade og Mindet. Når alle skinner er lagt, fortsætter arbejdet med at etablere kørestrøm.

Hele letbanesystemet i det centrale Aarhus med master, kørestrøm, perroner og signalanlæg forventes at være på plads efter årsskiftet. Herefter testkøres letbanen frem mod åbningen i maj 2017.

Trafikafvikling

Noerreport Trafikafvikling Fase3 Okt2016