Gravearbejde Odder

Aarhus Nærbane

Letbanen graver på nærbanen til Odder

Natten til den 10. maj indleder Aarhus Letbane et større gravearbejde på nærbanen til Odder. Over 25 kilometer skal der udføres op mod 700 udgravninger.

Der er tale om prøvegravninger, som skal sikre, at man ikke rammer ledninger og kabler, når man efterfølgende slår betonfundamenter i jorden. Betonpælene skal op til fem meter ned i jorden og fungerer som fundament for de master, der bærer letbanens kørestrømsledninger.

Prøvegravningerne udføres med mellem 60 og 25 meters mellemrum over en 25 kilometer lang strækning mellem Odder og Viby. I alt skal der udføres op mod 700 prøvegravninger.

Arbejdet indledes i Odder og bevæger sig mod Viby og vil blive udført om natten og i weekender, hvor nærbanen er lukket for trafik. Gravearbejdet ventes ikke at resultere i nævneværdig støj eller vibrationer for eventuelle naboer til nærbanen.

Læs mere om arbejdet med kørestrøm