Randersvej Paelefundering

KØRESTRØM

Letbanen pælefunderer på Randersvej

Arbejdet med at etablere fundamenter til letbanens kørestrømsmaster rykker nu ind i det aarhusianske gadebillede – i første omgang på Randersvej fra Ringgaden til Nehrus Allé.

Aarhus Letbane når endnu en milepæl, når arbejdet med et etablere kørestrøm rykker ind i det aarhusianske bybillede. Det sker onsdag 6. januar, hvor arbejdet med at etablere fundamenter til letbanens kørestrømsmaster indledes på Randersvej mellem Ringgaden og Nehrus Allé. 

I løbet af efteråret har Aarhus Letbane udført det samme arbejde mellem Lystrup og Lisbjerg, men det er første gang, at pælefunderingen udføres centralt i Aarhus.

Fundamenterne er udformet som betonpæle, der alt efter behov rammes mellem 3,5 og 5,5 meter ned i jorden. Det sker med en pælefunderingsmaskine, der rammer (slår) pælene i jorden ved hjælp af en tung vægt. Betonpælene udgør fundamentet for de otte meter høje master, der efterfølgende monteres og bærer kørestrømsledningerne til letbanetogene.

Pælefunderingsmaskinen kan ramme op til to betonpæle i jorden i timen. Da fundamenterne placeres med 25 meters mellemrum, vil pælefunderingsmaskinen bevæge sig relativt hurtigt gennem Randersvej.

Støj og vibrationer

- Når betonfundamenterne rammes i jorden, medfører det nogen støj og vibrationer. Betonpælene skal dog kun få meter ned i jorden, og da rammemaskinen samtidig bevæger sig op til et par hundrede meter om dagen, vil generne være kortvarige for de berørte naboer, forklarer Jørgen Hansen, anlægschef i Aarhus Letbane I/S.

Arbejdet forventes ikke at medføre nævneværdige gener for trafikanterne, da det udføres midt i letbanesporet, der i forvejen er afspærret for den øvrige trafik.

Pælefunderingen udføres på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7 og 18 og forventes afsluttet sidst i januar. Herefter fortsætter pælefunderingen på strækningen fra krydset Randersvej/Nehrus Allé ved Danmarks Radio og videre ad Nehrus Allé og Olof Palmes Allé frem til Brendstrupgaardsvej.

Se video: Sådan rammes betonpæle i jorden

Læs mere: Letbanen forbereder installation af 3.000 master