Nehrus Alle April2016

randersvej

Letbanen krydser Randersvej og Nehrus Allé

Arbejdet med at lægge skinner i nogle af Aarhus’ mest trafikerede vejkryds fortsætter. I weekenden kommer turen til krydset Randersvej – Nehrus Allé.

Fredag aften den 15. april begynder Aarhus Letbane arbejdet med at lægge skinner i krydset Randersvej – Nehrus Allé. For at genere trafikanterne mindst muligt vil en del af arbejdet blive udført i weekenden og om natten. Aarhus Kommune har derfor givet dispensation til, at der kan arbejdes døgnet rundt i krydset.

Arbejdet forventes at vare ca. en måned og begynder med opstilling af trafikskilte. Hen over weekenden graves vejkrydset op, hvorefter der støbes et fundament af beton. Efterfølgende lægges der skinner i krydset, der støbes ned i endnu et lag beton. Til sidst asfalteres krydset, så skinnerne er i niveau med vejen.

Venstresving ikke muligt

Arbejdet er fordelt på to faser, der hver forventes at vare ca. to uger. I første fase vil det ikke være muligt at svinge til venstre fra Nehrus Allé ud på Randersvej eller fortsætte lige ud mod Nydamsvej.

I fase to vil det desuden ikke være muligt at dreje til venstre fra Nydamsvej ud på Randersvej.

Der opstilles trafiktavler i krydset og anvises alternative ruter for trafikanterne. Når anlægsarbejdet er afsluttet, bliver det igen muligt at svinge til venstre i krydset.

Særligt i den første weekend kan anlægsarbejdet medføre en del støj – også om natten. Det skyldes, at asfalten skal fjernes, inden man kan grave krydset op.

Arbejdet i krydset Randersvej – Nehrus Allé er én af flere krydsninger, som Aarhus Letbane skal udføre i 2016. De øvrige er: 

  • Nørrebrogade – Knudrisgade
  • Nørrebrogade – Vennelyst Blvd.
  • Olof Palmes Allé – Brendstrupgaardsvej
  • Randersvej ved Stjernepladsen
  • Randersvej – Ringgaden
  • Randersvej – Ringvejen
  • Randersvej – Stockholmsgade
  • Randersvej v. Lisbjerg

Rækkefølgen er ikke endeligt fastlagt. Senere følger vejkrydsene på Kystvejsstrækningen samt Nørreport ved Mejlgade.

Se omkørsel her:

Omkoersel Nehrus Alle Fase 1Omkoersel Nehrus Alle Fase 2