Ringvejen Randersvej

Ringvejen

Letbanen krydser Ringvejen ved Randersvej

Torsdag 23. juni begynder arbejdet med at lægge letbaneskinner i krydset Ringvejen – Randersvej. Samtidig lægges der skinner i krydset Brendstrupgårdsvej – Olof Palmes Allé.

Samme weekend som skolernes sommerferie begynder, indleder Aarhus Letbane arbejdet med at lægge skinner på Randersvej, hvor den krydser Hasle og Vejlby Ringvej.

Med ca. 30.000 køretøjer i døgnet er krydset blandt de mest trafikerede på letbanestrækningen. For at reducere generne mest muligt for trafikanterne, udføres skinnearbejdet derfor hen over sommerferien, hvor der traditionelt er mindre trafik.

Arbejdet begynder torsdag 23. juni kl. 19. Resten af weekenden skal asfalten i krydset skæres og graves op, hvilket vil medføre nogen støj – også om natten.

Mandag 27. juni fortsætter arbejdet med at støbe beton og lægge skinner i krydset. Til sidst asfalteres krydset, så letbaneskinnerne ligger i niveau med vejen.

For at bevare muligheden for at krydse Randersvej, udføres arbejdet i to faser af hver ca. to ugers varighed.

I fase ét sløjfes to venstresving i Ringvejskrydset: Dels venstresving fra Randersvej mod Vejlby Ringvej, dels venstresving fra Vejlby Ringvej mod Randersvej.

Samme situation gælder i fase to. Her vil det desuden ikke være muligt at dreje til venstre fra Randersvej mod Hasle Ringvej.

I stedet vil der være omkørsel ad Vorregårds Allé samt Stockholmsgade, Frederikshaldsgade og Brendstrupvej. Der opstilles trafiktavler på stedet, og omkørselsvejene vil være tydeligt markerede i hele perioden. Når anlægsarbejdet er afsluttet, kan der atter køres normalt i Ringvejskrydset.

- I så trafikeret et vejkryds kan det ikke undgås, at bilisterne kommer til at mærke vores tilstedeværelse. Vores erfaring fra de krydsninger vi har udført frem til nu, er dog at bilisterne tackler udfordringerne med både tålmodighed og forsigtighed. Det håber vi fortsætter – og så kan vi alle glæde os over, at krydsningerne er de sidste arbejder, hvor letbanen for alvor generer trafikken, siger Jørgen Hansen, anlægschef for Aarhus Letbane.

Krydser også Brendstrupgårdsvej og Ringgaden

Samtidig med krydsningen af Ringvejen lægger Aarhus Letbane også skinner i krydset Brendstrupgårdsvej – Olof Palmes Allé.

Også her indledes arbejdet fredag aften 24. juni med opgravning af asfalt i krydset. Som i Ringvejskrydset udføres arbejdet i to faser, så det fortsat er muligt at køre ad Brendstrupgårdsvej. I begge faser vil det ikke være muligt at dreje til venstre fra Brendstrupgårdsvej op ad Olof Palmes Allé.

To uger senere, fra fredag 8. juli, begynder arbejdet med at lægge skinner i krydset Ringgaden – Randersvej. Som i Ringvejskrydset udføres arbejdet i to faser af hver to ugers varighed. Arbejdet forventes afsluttet i begyndelsen af august, så der atter er fuld kapacitet i krydset, når skolernes sommerferie slutter.

Anlægsarbejde resten af året

Anlægget af Aarhus Letbane fortsætter året ud. Når alle skinner er lagt, fortsætter arbejdet med at etablere kørestrøm. Det sker i løbet af efteråret.

Hele letbanesystemet i det centrale Aarhus med master, kørestrøm og signalanlæg forventes at være på plads omkring årsskiftet, hvorefter letbanen testkøres frem mod åbningen i maj 2017.

Ringvejen Omkoersel Fase 1 (1)

 

 

 

 

 

 

 

Omkørsel fase 1 (klik for større billede)

Ringvejen Omkoersel Fase 2 (1)

 

 

 

 

 

 

 

Omkørsel fase 2 (klik for større billede)

 

 

Trafikafvikling fase 1 og 2

Ringvejen Fase 1Ringvejen Fase 2