Krydsning Skibbrogade

Havnefronten

Letbanen lægger skinner over Skibbrogade

Fredag aften 28. oktober indleder Aarhus Letbane arbejdet med at lægge skinner over Skibbrogade over for Skolegyde. Skibbrogade er det næstsidste kryds i Aarhus, hvor der skal lægges letbaneskinner.

Arbejdet udføres i to faser af hver ca. to ugers varighed: Først i den ene halvdel af vejen, derefter i den anden halvdel. På den måde kan fodgængere og cyklister fortsat benytte Skibbrogade, der til gengæld lukkes for biltrafik.

For at reducere generne for trafikken har Aarhus Kommune givet Aarhus Letbane dispensation til at arbejde om natten: Særligt fredag 28. oktober sent om aftenen og natten vil arbejdet medføre støj, da asfalten skal skæres og graves op. 

I løbet af weekenden forventes denne del af opgaven at være afsluttet, hvorefter der skal støbes beton og lægges skinner i halvdelen af krydset. Dette arbejde vil cirka tage to uger, derefter udføres arbejdet på samme måde i den sidste halvdel af krydset.

Mens arbejdet udføres, opstilles der trafiktavler omkring arbejdsområdet, der viser trafikanterne vej rundt om arbejdspladsen.

Skibbrogade lukkes for biler

I begge faser af arbejdet bliver det forbudt for bilister at benytte Skibbrogade. Det vil heller ikke som tidligere være muligt at køre fra Dokk1 frem mod Skibbrogade: Al biltrafik til og fra Dokk1 skal fremover ske via Mindet.

Opgaven med at lægge skinner over Skibbrogade forventes afsluttet med udgangen af november.

Næstsidste krydsning

Tæt på Skibbrogade - ved Mindet ved Europaplads og i krydset Nørreport – Kystvejen – arbejdes der i disse dage også på at lægge letbaneskinner ned i vejen. Endelig skal der som det sidste kryds i Aarhus lægges skinner tværs over Hjortholmsvej. Det sker senere i år.

Trafikafvikling fase 1 og 2

Skibbrogade Fase 1Skibbrogade Fase 2