Trafikplan

Trafikplan 2017

Politisk behandling af forslag til ny trafikplan i Aarhus

Midttrafiks forslag til Trafikplan 2017 for Aarhusområdet bliver i august behandlet i Aarhus Byråd og Regionsrådet.

Forslaget omfatter justeringer af den kollektive trafik i Aarhusområdet – herunder tilpasninger i forbindelse med Letbanen, som åbner på den første delstrækning i maj 2017.

Letbanen åbner i faser, og Midttrafik lægger op til, at den nye trafikplan træder i kraft i august 2017.

Trafikplanforslaget var i offentlig høring i begyndelsen af året, og Midttrafik modtog cirka 1.000 kommentarer til planen. Høringssvarene har medført, at forslaget er justeret på en række punkter.

Læs mere i de politiske indstillinger i: