Vennelyst Blvd

NØRREBROGADE

Letbanen krydser Vennelyst Boulevard

Fredag 13. maj begynder arbejdet med at lægge skinner til letbanen i krydset Nørrebrogade – Vennelyst Boulevard/Nørre Boulevard.

Aarhus Letbane fortsætter arbejdet med at lægge skinner i flere af Aarhus’ største vejkryds på strækningen fra Nørreport i det centrale Aarhus til Brendstrupgårdsvej i Skejby.

Fredag d. 13 maj begynder arbejdet med at lægge skinner i hele to kryds på samme tid: Dels i krydset mellem Nørrebrogade – Vennelyst Blvd/Nørre Blvd og dels i krydset Randersvej - Stockholmsgade.

Begge steder forventes arbejdet at begynde kl. 20 om aftenen med opstilling af trafikskilte. Ved midnatstid fortsætter anlægsarbejdet med at skære og grave asfalten op. Dette arbejde forventes at tage hele weekenden. Mandag morgen d. 16. maj fortsætter arbejdet med at støbe første lag beton. Efterfølgende lægges der skinner i krydset, der støbes ned i endnu et lag beton, og til sidst asfalteres krydset, så letbaneskinnerne ligger i niveau med vejen.

For at sikre den bedst mulige trafikafvikling, er arbejdet med krydsningen Nørrebrogade – Vennelyst Blvd/Nørre Blvd delt op i to faser af hver ca. 14 dages varighed.

Krydsningen forventes udført i løbet af ca. fire uger i alt. Når arbejdet er afsluttet, reetableres krydset, så det igen er muligt at krydse Randersvej ved både Vennelyst Blvd. og Nørre Blvd.

NATARBEJDE

Særligt det indledende arbejde, hvor asfalten fjernes, kan medføre støj – også om natten.

Aarhus Kommune har givet Aarhus Letbane dispensation til at arbejde hele døgnet, så krydsningen hurtigst muligt kan afsluttes. Af hensyn til naboerne vil støjen fra anlægsarbejdet så vidt muligt blive minimeret.

TRAFIK

Mens anlægsarbejdet udføres, vil det i perioder ikke være muligt at krydse Nørrebrogade eller dreje til venstre fra Nørrebrogade ind ad Vennelyst Blvd. eller Nørre Blvd.

Der opstilles trafiktavler på stedet og anvises alternative ruter for trafikanterne, mens der arbejdes i krydset. Når anlægsarbejdet er afsluttet, kan der atter køres normalt i krydset.

Vennelyst Blvd Omkoersel Foto

Omkørsel ved Vennelyst Blvd (klik for større billede).

ANLÆGSARBEJDE RESTEN AF ÅRET

Anlægget af letbanen fortsætter året ud. Når alle skinner er lagt, fortsætter arbejdet med at etablere kørestrøm. Det sker i løbet af efteråret.

Hele letbanesystemet i det centrale Aarhus med master, kørestrøm og signalanlæg forventes at være på plads omkring årsskiftet, hvorefter letbanen testkøres frem mod åbningen i maj 2017.

Trafikafvikling fase 1 og 2

Vennelyst Blvd Fase1Vennelyst Blvd Fase2