Odder Station Header

#29 Nyhedsbrev

Vidste du...

Letbanen får i alt 49 standsningssteder, men de bliver ikke ens.

Mens 19 nybyggede perroner på indre strækning får samme karaktertræk, får eksisterende perroner på den gamle nærbane en såkaldt perrontilpasning.

Fælles er dog, at perronerne bygges eller tilpasses for at sikre en nem og behagelig rejse med Letbanen.

Vidste du...

... at Letbanens perroner bliver forskellige?

… at nogle perroner får en ”hattehylde”?

… at det bliver nemt at parkere cyklen?

… at du kan checke ind og ud på alle perroner?

… at ledelinjer viser vejen på de nye perroner?

 

_______________________________________________________________________________

… at Letbanens perroner bliver forskellige?

Letbanen får i alt 49 standsningssteder. 19 af dem er nybygget langs de nyanlagte skinner i det centrale Aarhus, mens resten er placeret langs strækningen Odder-Aarhus-Grenaa. De 30 eksisterende perroner får en såkaldt perrontilpasning.

Tilpasningen betyder, at perronerne bliver ombygget, så de sikkerhedsmæssigt matcher kravene til en letbane. Det kan fx betyde, at de skal sænkes i niveau, fordi passagerne ikke må træde ned i et tog. Andre steder skal perronerne gøres bredere for at mindske risikoen for, at passagerer kan falde ned mellem perron og letbanetog.

Der er ikke én løsning for alle de eksisterende perroner, for de er anlagt over flere år og ser derfor forskellige ud. Odder Station er et af de steder, hvor perronen er for høj til Letbanen og skal sænkes hele 20 centimeter. Det foregår ved, at alt udstyr bliver fjernet, hvorefter det øverste lag belægning bliver skrællet af.

Top

… at nogle perroner får en ”hattehylde”?

På strækningen mod Grenaa er afstanden mellem perron og letbanetog for stor på nogle af de eksisterende perroner. For at undgå et bredt hul bliver perronen udstyret med en ”hattehylde”.

Hattehylden er en forkant, som kan klappes op og ned. Perronforkanten er gjort fleksibel på grund af et politisk ønske om at bevare muligheden for at køre med godstog på strækningen mellem Grenaa og Aarhus. Et bredt godstog kræver mere plads end Letbanen, og derfor kan perronforkanten klappes op, når den tunge transport skal passere perronen.

Løsningen er ganske unik og findes kun få andre steder i verden.

Top

… at det bliver nemt at parkere cyklen?

Det skal være nemt at skifte fra cyklen til Letbanen. Derfor har Aarhus Kommune etableret ekstra cykelparkering i nærheden af de største standsningssteder i det centrale Aarhus, hvor det ellers kan være svært at finde plads til cyklen.

Cykelparkeringen er markeret med en særlig belægning, og i løbet af de næste seks måneder bliver der opsat cykeloverdækning på arealerne.

Top

… at du kan checke ind og ud på alle perroner?

På alle 49 perroner kan rejsende med Letbanen hive det blå/hvide rejsekort op af lommen og checke ind eller ud. Hver perron får nemlig en stander til rejsekort.

På de fleste standsningssteder bliver det også muligt at købe en enkeltbillet eller tanke sit rejsekort op. Der er dog standsningssteder, hvor passagererne bliver henvist til en maskine på modsatte perron. Det gælder for eksempel ved Gunnar Clausens Vej og Stockholmsgade i Aarhus.

På de fire standsningssteder Parkvej, Assedrup, Vilhelmsborg og Rosenhøj bliver passagererne henvist til at bruge nettet, hvis de skal tanke op eller tjekke saldo på rejsekort. Her er det forventede antal passagerer for lavt til at opsætte maskiner på perronerne.

Passagererne kan udover rejsekort bruge de samme billettyper som til Midttrafiks busser, fx Midttrafik app, Ungdomskort, periodekort m.m. Prisen er den samme på en given strækning, uanset om man rejser med bus eller letbane.

Top

… at ledelinjer viser vejen på de nye perroner?

De 19 nyanlagte perroner bliver udstyret med ledelinjer. Det er knopper i belægningen, som gør rejsen sikker for personer med synshandicap. Via ledelinjerne kan personer med synshandicap orientere sig om perronens ydre grænse, og hvor letbanetoget standser på perronen.

Ledelinjerne bliver også anlagt på nogle af de eksisterende perroner. Det gælder for eksempel på de perroner, hvor den oprindelige belægning bliver fjernet og erstattet med en ny, fordi perronen skal sænkes. 

Top

PerronforkanterPerronforkanter 2