Hinnerup E45

Etape 2

Etape 2 under lup: Letbanen skal skabe vækst i Favrskov

Favrskov Kommune har besluttet at undersøge flere potentielle linjeføringer af en etape 2 til Hinnerup.

Som erklæret letbaneforkæmper ser Nils Borring (S), borgmester i Favrskov Kommune, stort potentiale for vækst i både Hinnerup og Søften.

Via sit arbejde som bl.a. medlem af Letbanerådet har Nils Borring (S), borgmester i Favrskov Kommune, været ude at opleve effekten af en letbane flere steder i Europa. Han har set letbaner skabe vækst og tilbyde en hurtig, støjsvag og miljørigtig transportform, som kan transportere mange mennesker på kort tid.

Derfor glæder han sig over, at byrådet i Favrskov nu har afsat penge til en VVM-undersøgelse af etape 2. Planen er, at etape 2 af den østjyske letbane kommer til at gå fra Lisbjerg i Aarhus Nord til Søften og Hinnerup.

– Jeg er ikke i tvivl om, at en letbane vil have positiv, lokal effekt i form af yderligere vækst i Hinnerup-Søften-området. En etape 2 til Hinnerup vil også tage toppen af trafikken ind mod Aarhus. Vi kigger på at etablere et Parker og Rejs-anlæg ved E45, som vil medvirke til at reducere trængslen på Randersvej og Søftenvej, forklarer Nils Borring.

Et valg mellem flere veje

Letbanen vil komme til at passere gennem Søften til glæde for virksomheder og medarbejdere i et attraktivt industriområde. Samtidig vil den give grobund for byudvikling på den nordlige side af byen. Når sporene når Hinnerup, er der flere muligheder for, hvordan linjeføringen kan forløbe.

– Vi har besluttet at undersøge to linjeføringer på henholdsvis den nordlige og den sydlige side af Ådalsvej og to forskellige forløb gennem midtbyen - muligheder, der kan kombineres på forskellig vis. Byrådet vil ikke på forhånd udpege én rute som favorit, for det er afgørende, hvad VVM-undersøgelsen lægger for dagen fx i forhold til jordbundsforhold, som kan have stor betydning for realisering af projektet, siger Nils Borring.

– Undersøgelsen skal også være med til at afklare, hvad etapen vil koste. De forskellige linjeføringer ved Hinnerup har umiddelbart en forskellig økonomisk ramme, som ligger i et spænd mellem 79 mio. kr. og 131 mio. kr., fortsætter han.

Hele projektet med at føre Letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup vurderes at koste mellem 650 og 700 mio. kr.

Et økonomisk partnerskab

Finansiering til letbanestrækningen skal ifølge borgmesteren findes i et partnerskab mellem kommune, region og stat. Han forestiller sig en statslig medfinansiering, som tilfældet har været med etape 1, og han finder grobund for regional medfinansiering, da linjeføringen krydser en kommunegrænse og har som delmål at lette trafikken på E45.

– Jeg forventer da helt klart, at der kommer til at køre en letbane i Hinnerup-Søften-området om nogle år. Ellers skulle skam da stå i at bruge så meget tid og så mange penge på det. Letbanen er en infrastrukturel topprioritet i den midtjyske region, men det kræver måske et regeringsskifte, før vi får Christiansborg med ombord, vurderer Nils Borring.

Også Aarhus Ø-Brabrand skal undersøges

Aktuelt er der tegn på politisk medvind til Letbanen uden for regeringspartierne. I februar 2017 besluttede et flertal uden om regeringen at sende 40 mio. kr. til den østjyske letbane. Pengene er blandt andet øremærket forundersøgelser og en VVM-undersøgelse af en letbanelinje mellem Aarhus Ø og Brabrand samt den beskrevne linjeføring mellem Lisbjerg og Hinnerup. Samtidig skal muligheden for en ny trafikterminal i Brabrand, der kobler Letbanen op på regionaltog, fjerntog og busser, afdækkes.