Odder Station

Odder

Bytte-bytte-købmand på banegården

Perronerne på Odder Banegård er ved at blive bygget om, så de kommer i niveau med dørene på de nye letbanetog.

Samtidig danner området omkring byens gamle banegård grobund for nye ønsker og ambitioner. 

En skaterpark, ungdomsboliger eller en pendant til Godsbanen i Aarhus er blot nogle af de ting, som Odder Byråd drømmer om at etablere i eller nær de gamle remiser. Målet er at binde området mellem VitaPark og Odder bymidte mere sammen, og i den plan kan banearealerne og remiseområdet være med til at give hele bymidten et løft.

– Beslutningen om, hvad området skal bruges til, skal ikke kun træffes politisk. Vi politikere kan have mange gode forslag, men i sidste ende er det borgerne, som skal finde værdi i løsningen. I slutningen af marts inviterer vi til et informationsmøde med Letbanen, hvor borgerne kan stille spørgsmål og blive orienteret om planerne, siger Uffe Jensen, borgmester i Odder Kommune.

Muligt ejerskifte

Remiseanlægget tilhører Aarhus Letbane, men der er løbende forhandlinger om en eventuel overdragelse til Odder Kommune. Én model går ud på, at kommunen overdrager 40.000 kvm erhvervsjord på Rude Havvej 3 til Aarhus Letbane i bytte for remisen og banegårdsarealerne.

– Vi har en rigtig god dialog med Letbanen, og derfor håber og regner jeg også med, at vi kan komme i mål med en løsning, der er god for begge parter. Jeg drømmer om, at vi kan bygge nye studieboliger, så de studerende kan tage Letbanen direkte ind til Aarhus. Det vil gøre Odder rigtig attraktiv for unge studerende, siger Uffe Jensen.

Arealerne ved Rude Havvej vil Letbanen kunne indrette med fx spor, perron, garageanlæg samt p-pladser til biler og cykler.