Raad For Tilgaengelighed

Tilgængelighed

Blind, dårligt gående eller i kørestol? Kom bare ombord

Efter flere måneders samarbejde kunne Letbanens Råd for Tilgængelighed i marts inspicere de nye tog for første gang.

Rådet har hjulpet og vejledt Letbanen, så togenes indretning tager størst muligt hensyn til passagerer med handicap.

– Vi er meget tilfredse med det endelige resultat af et samarbejde, der har fungeret upåklageligt. Jeg synes, at Letbanen er kommet frem til en rigtig god løsning, og jeg kan se, at de har lyttet til mange af vores anbefalinger. Eksempelvis er afstanden mellem dørene og perronen så lille, at man nemt kan køre en kørestol ind i toget. Der er også ledelinjer i togene til blinde, siger Peter Bach-Nielsen, repræsentant for Muskelsvindfonden og medlem af rådet.

Små detaljer gør en stor forskel

Letbanens Råd for Tilgængelighed består af forskellige interessegrupper som for eksempel repræsentanter fra handicap- og ældrerådene i de østjyske kommuner samt Landsforeningen for udviklingshæmmede.

Farver på stopknapper, signaler, højder samt holdestænger og greb er nogle af de områder, som rådet har haft fokus på. Næste skridt er at se på perronerne, så passagerer med handicap også nemt kan færdes dér.

– Letbanen skal være for alle, så vi er glade for det konstruktive samarbejde, hvor vi kan byde ind med vores viden om god tilgængelighed. Vi er i gang med at se på, hvordan vi kan gøre perronerne endnu bedre ved for eksempel at sænke knapperne på billetautomaterne, så kørestolsbrugere bedre kan nå dem. Vi kigger også på underlaget, så blinde ved, hvornår de nærmer sig sporet. Det er små detaljer, der gør forskellen for personer med handicap, fortæller Birte Rerup, repræsentant for Handicapråd i Aarhus Kommune.

InterioerInterioer 2Interioer 3Interioer 4