Nyhedsbrev29 Highline3

Langs med banen

High five til en high line langs Letbanen

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej/Torsøvej i det nordlige Aarhus kan blive forvandlet til et attraktivt boligområde.

I hvert fald hvis det står til rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S). Han ser ikke mindst muligheder i området, fordi Letbanen kommer til at standse flere gange i timen på Torsøvej.

– Området ligger supergodt og fuldstændig perfekt med Engsøen på den ene side og bugten på den anden og i cykelafstand fra midtbyen og kommende kvartersdrift med Letbanen, har rådmanden udtalt til Århus Stiftstidende.

De eksisterende erhvervsbygninger i området er ejet af den lokale investor Ole Bjørvig Pedersen. I dialog med kommunes planafdeling, stadsarkitekten og arkitekter fra Schmidt Hammer Lassen, GPP Arkitekter og Cubo Arkitekter, er han kommet frem til et forslag til en ny lokalplan for området.

Et grønt sted at bo

Hvis planen bliver vedtaget, skal 850 nye boliger og en dagligvarebutik skyde op tæt på letbanen. Området skal have grønne tage og rekreative vandkanaler. Regnvand skal løbe ned i spejlbassiner. Bygningerne skal udstyres med solcelleanlæg, og biler skal parkere på pladser under boligerne.

Måske mest opsigtsvækkende skal der langs Letbanen opføres en ”high line”, som er kendt fra storbyer som New York og Paris. En high line er et langstrakt opholdsareal, der er hævet over gadeniveau.

Brokonstruktionen kan bruges til ophold, private haver, aktiviteter som leg og boldspil eller klatrevæg. Der bliver udskåret store huller i high linen, så der kommer lys nedenunder, og man kan plante træer og buske. 

Byrådet godkendte lokalplanforslaget på et byrådsmøde i slutningen af april, og forslaget er nu i offentlig høring frem til den 5. juli 2017. Herefter skal planforslaget retur til byrådet til justering og endelig vedtagelse.

 

Læs Lokalplan 1054, Bolig- og erhvervsområde ved Nordlandsvej i Vejlby

 

Fotos: Aarhus Kommune

Nyhedsbrev29 Highline1Nyhedsbrev29 Highline2