Pas Paa Letbanen Vi Testkoerer Header

Sikkerhedskampagne

Pas på den tonstunge trafikant

Trods sit navn er Letbanen en tung dame, der kommer til at køre side om side med fodgængere, cyklister og bilister. Op til 50 ton per vogn, siger vægten.

Derfor lancerer Aarhus Letbane en kampagne, som sætter fokus på sikkerheden. I et interview fortæller Aarhus Letbanes sikkerhedschef og en letbanefører om fire markante punkter, hvor Letbanen adskiller sig fra den øvrige trafik.

”Jeg er lidt ensporet.”

Det er ét af budskaberne i en sikkerhedskampagne, som Aarhus Letbane ruller ud forud for Letbanens jomfrutur i Aarhus by, der er planlagt til den 23. september 2017.

På fire markante områder skiller Letbanen sig ud som trafikant, og det er samtidig de fire fokusområder i kampagnen.

− Letbanen er en helt ny trafikant, som borgerne i Østjylland skal vænne sig til, så derfor gør vi meget ud af at fortælle om sikkerheden. Kampagnen lancerer vi henover sommeren. Så har østjyderne tid til at absorbere kampagnens budskaber, inden Letbanen ruller ud i byen sidst i september, fortæller Claus Pedersen, sikkerhedschef ved Aarhus Letbane.

Vægt: 50 ton

”Jeg fylder måske lidt rigeligt – hold afstand til sporet, Letbanen er bredere, end du tror.”

Sådan lyder budskabet om Letbanens vægt og bredde i sikkerhedskampagnen.  

− De to letbanetogtyper Variobahn og Tango vejer henholdsvis 41,9 og 50,2 ton – uden passagerer. Derfor kan sådan et letbanetog gøre stor skade på ting og mennesker, hvis den kolliderer med dem. Uanset om det er gående, cyklister eller bilister, så kan et sammenstød med et letbanetog have fatale konsekvenser, siger Claus Pedersen.

John Augustesen, der er letbanekørelærer hos Keolis Aarhus Letbane, supplerer:

− Letbaneførerne kører de 2,65 meter brede letbanevogne ”på sigt”, som vi siger. Det betyder, at vi kører efter forholdene, signalerne og trafikken. Omkring DOKK1 kommer vi derfor nok til at køre 10-20 km/t på grund af mange fodgængere i området.

Støjniveau: Lavt

”Jeg er den stille type – hold godt øje med Letbanen, du kan ikke høre den.”

Det er et andet af budskaberne i sikkerhedskampagnen.

− Modsat de dieseltog, som vi kendte fra Aarhus Nærbane, så støjer et letbanetog meget lidt, fordi det kører på el. Går du med høretelefoner, vil du ikke kunne høre, når der kommer et letbanetog. Derfor kræver det fuld opmærksomhed fra trafikanter, når de bevæger sig nær letbanespor, siger Claus Pedersen.

− Alle letbanetog er udstyret med to typer advarselssignaler, så de kan give lyd fra sig, supplerer John Augustesen og uddyber:

− En ringeklokke, som vi kan gøre opmærksom med, hvis for eksempel folk bevæger sig for tæt på sporene. Og så har vi muligheden for at anvende et kraftigere advarselshorn med to forskellige toner, hvoraf den ene er som at højt færgehorn, som kun skal anvendes i nødstilfælde.

Fleksibilitet: Ingen

”Jeg er lidt ensporet. Stå ikke på sporet – Letbanen kan ikke køre udenom.”

Sådan lyder budskabet om Letbanens manglende fleksibilitet i sikkerhedskampagnen.

− Letbanen kan af gode grunde ikke dreje som en bil eller en cykel, fordi den jo kun har skinnerne at køre på, siger Claus Pedersen og John Augustesen tilføjer:

− Som letbanefører har vi hastigheden og øjnene at gøre godt med, ellers kan vi kun følge trafikken. Derfor er vores uddannelse også særlig grundig omkring det at kunne læse trafikken, siger han.

Bremselængde: Lang

”Jeg er laaaang tid om at bremse – skynd dig væk fra sporet, Letbanen vejer 50 ton.”

Netop bremselængden er fokus i sikkerhedskampagnens fjerde budskab.

− Letbanetogene er udstyret med gode bremser, men det kræver plads at bremse 50 ton. Den normale bremselængde ved 30 km/t er omkring 40 meter, og ved 50 km/t er den 100 meter, siger John Augustesen.

Til sammenligning skal en moderne bil blot bruge ca. 10-12 meter til at bremse ned fra 50 km/t.

− Det er uhyre vigtigt, at de andre trafikanter holder øje med Letbanen. Det gælder særligt i kryds, hvor der skal være plads til både fodgængere, cyklister, bilister og letbanetog. Når der er sket ulykker i forbindelse med letbaner i udlandet, er bremselængden ofte årsagen, siger Claus Pedersen.

Sikkerhedschefen fremhæver, at Letbanen følger de generelle trafikregler – herunder hastighedsbegrænsning − på samme måde som bilister. Og at der er en sikker metode til at undgå ulykker: Overhold færdselsloven, så sker der ikke noget.

Læs mere om de to typer letbanetog

Se sikkerhedskampagnens fire budskaber

Jeg Fylder Maaske Lidt Rigeligt BudskabJeg Er Den Stille Type BudskabJeg Er Lidt Ensporet BudskabJeg Er Laaaaang Tid Om At Bremse Budskab