Boligpriser Header

Byudvikling

Boligpriserne kan få et boost

Langs med Letbanen skyder både boliger og erhverv op i de kommende år. I Lisbjerg vil indbyggertallet anslået vokse med 20.000-25.000, mens nabobyen Nye vil få op mod 15.000 indbyggere.

Samtidig vil også en række eksisterende byområder få en opblomstring med Letbanen.

Erfaringer fra andre europæiske byer viser, at en letbane kan sende ejendomspriserne i vejret. I Newcastle on Tyne (England) er priserne langs med letbanens korridor estimeret til at ligge 20 procent højere end lignende ejendomme uden adgang til letbanen. Også i Nantes (Frankrig) er grunde med nærhed til letbanen dyrere end gennemsnittet. Samtidig bliver færre huse i letbanens korridor sat til salg.

En letbane er permanent

Erfaringerne er beskrevet i en erhvervs-ph.d., som by- og mobilitetsplanlægger Mette Olesen i 2014

forsvarede på Aalborg Universitet. Hun forklarer, at en letbane er et værktøj til byudvikling, fordi den ikke bare forsvinder. Når skinnerne ligger der, og masterne til kørestrøm er rejst, bliver de ikke fjernet igen. Modsat kan en busrute blive nedlagt fra den ene dag til den anden.

Af Mette Olesens afhandling fremgår det også, at kontorer langs med banen er i høj kurs. I tyske Freiburg er huslejen på kontorer med adgang til letbanen 15-25 procent højere end lejen på kontorer uden adgang til letbanen. Det gælder også, selvom kontorerne uden letbane eventuelt ligger tættere på midtbyen.