Perronindretning

Tilgængelighed

Puslespillet med perronerne

Der skal være lys, så man kan se i mørket. En læskærm, der afskærmer for vinden. En skraldespand til tyggegummiet.

Taktile fliser, der ikke runger, når kørestole og barnevogne kører over − samt en letforståelig informationstavle. Letbanens perroner skal opfylde mange behov.

For Aarhus Letbanes projektchef Britta Degn har tilgængelighed for ALLE været et vigtigt parameter i arbejdet med udformning og indretning af letbanens perroner.

− Det har været lidt af et puslespil at indrette perronerne, da vi har ønsket et design, der så vidt muligt tager hensyn til alle brugergrupper – både dem med barnevogn, dem i kørestol, de gangbesværede og dem med nedsat syn eller hørelse, fortæller Britta Degn, der som designansvarlig projektchef har stået i spidsen for at overføre streger på tegninger til arkitektonisk og brugervenlig virkelighed.

Disciplin er nødvendig

Britta Degn og hendes kolleger får skulderklap med på vejen fra Letbanens Råd for Tilgængelighed. Her sidder blandt andre advokat Peter Bach-Nielsen, der selv er kørestolsbruger, og repræsentanter fra foreninger og organisationer, der varetager deres funktionshæmmede medlemmer.

− Vi har været ude at se en næsten færdig perron på Olof Palmes Allé. Kun billetteringsudstyret manglede at blive sat op. Det ser alt sammen lovende ud, fortæller Peter Bach-Nielsen og fremhæver det første, hans øjne fæstnede sig ved på stedet:

− Perronen er smal. Bredden fra perronkanten ind til læskuret er begrænset. Men vi ved, at det virker på Bybanen i Bergen, så det kommer nok også til at fungere her i Aarhus. Det kræver disciplin af brugerne, og de skal tænke sig om og give plads til for eksempel barnevogne og kørestole. Modsat er der flere indgange i et letbanetog end i bussen, så det bliver nemmere at komme ind og ud, siger Peter Bach-Nielsen og tilføjer:

− Der er blevet lyttet til tilgængelighedsrådets anbefalinger, og jeg glæder mig til at opleve Letbanen i samspil med perronerne, når den åbner 23. september. 

I alt er 19 ud af 49 letbane-standsningssteder med nyetablerede perroner. De resterende 30 perroner er i øjeblikket ved at blive tilpasset den kommende letbanedrift. For eksempel bliver perronen på Odder Station sænket med 20 centimeter for at matche letbanetogenes indstigningsniveau, da brugerne af sikkerhedsmæssige årsager ikke må træde ned i en vogn.