Testkoersel Viby Tango

Testkørsler

Letbanen forlænger afspærring af overkørsler

Aarhus Letbane afspærrer tre overkørsler mod Odder hele døgnet og alle ugens dage frem til 15. september af hensyn til sikkerheden under testkørsler.

Hen over sommeren testkøres de nye letbanetog på den gamle nærbane mod Odder i Viby J, Tranbjerg, Mårslet, Beder og Malling.

Testkørslerne på strækningen Malling-Mårslet-Tranbjerg blev indledt i maj, hvor letbanetogene blev testet på hverdage i tidsrummet kl. 8-20, dog undtaget af natkørsler mellem kl. 18-07 i en periode på ca. to uger grundet anlægsarbejde på perroner i dagtimerne. Tidsrummet for testkørsler på denne strækning er nu udvidet til kl. 7 til 20 på hverdage, mens testkørslerne i Viby foregår på hverdage i tidsrummet kl. 8.30 til 17.30.

Af hensyn til sikkerheden har det været nødvendigt at afspærre overkørslerne ved Vilhelmsborg Station på Bedervej og ved Nørrevænget Station i Tranbjerg på teststrækningen Malling-Mårslet-Tranbjerg, mens overkørslen ved Øllegårdsvej har været afspærret i Viby J.

Hidtil har afspærringen af overkørsler på teststrækningerne været gældende i de tidsrum, hvor de nye letbanetog blev testkørt. Dermed har det været muligt at krydse overkørslerne om aftenen, natten samt i weekenderne.

Fra mandag 3. juli valgte Aarhus Letbane i samarbejde med ASAL at afspærre de tre overkørsler ved Bedervej, Nørrevænget og Øllegårdsvej hele døgnet og alle ugens dage.

Flere nær-ved-hændelser

Denne afspærring af de tre overkørsler forlænges nu frem til den 15. september – dels fordi testarbejdet fortsætter, dels på grund af flere sikkerhedshændelser under de aktuelle testkørsler.

Siden uge 22 har letbaneførere og testpersonale registreret adskillige hændelser under testkørsler – heraf flere nær-ved-hændelser.

Letbaneførere har observeret bilister, som har skubbet afspærringer til side for at kunne passere overkørslen. Fodgængere, cyklister og knallertførere er også flere gange smuttet igennem afspærringer kort før et letbanetog passerer.

Sikkerhed frem for alt

Sikkerhed har førsteprioritet hos Aarhus Letbane. I samarbejde med ASAL er det besluttet at etablere større afspærringer ved hjælp af betontrafikværn for at sikre, at øvrige trafikanter ikke forvilder sig ind over sporene, mens der testkøres.

Til gengæld betyder den nye løsning, at afspærringerne ikke umiddelbart lader sig flytte og at afspærringerne er permanente frem til 15. september. Løsningen er godkendt af Aarhus Kommune.

Infotavler om trafikafvikling vil blive opdateret, mens omkørselsruterne forbliver de samme. Busomlægning vedr. Øllegårdsvej håndteres af Midttrafik.