Stringing Noerrebrogade 2Feb2017

Kørestrøm

Letbanen trækker kabler på Nørrebrogade

Aarhus Letbane etablerer kørestrøm på Nørrebrogade fra mandag aften 30. januar. Arbejdet medfører spærring af begge spor over én til tre nætter.

Mandag aften 30. januar fortsætter Aarhus Letbane arbejdet med at trække kabler til kørestrøm på Nørrebrogade.  

Arbejdet indledes med opstilling af master til et sporskifte, hvorefter der skal trækkes bæretove på tværs af Nørrebrogade. For at genere trafikken mindst muligt udføres arbejdet om aftenen og natten.

Opstillingen af master starter mandag aften 30. januar fra kl. 22. Dette arbejde vil medføre midlertidige indskrænkninger af fortov og cykelsti, men det vil fortsat være muligt at passere Nørrebrogade i begge retninger.  

Når masterne er på plads, begynder arbejdet med at trække bæretove over Nørrebrogade. Denne opgave udføres om natten fra tirsdag 31. januar i tidsrummet kl. 01-05. Arbejdet gør det nødvendigt at spærre for kørsel i begge retninger på Nørrebrogade på strækningen mellem Nordre Ringgade og Nørre Boulevard/Vennelyst Boulevard.

Er arbejdet ikke afsluttet tirsdag nat, har Aarhus Letbane fået dispensation til at fortsætte onsdag og eventuelt torsdag nat i samme tidsrum mellem kl. 01-05. Bliver det aktuelt, vil det også i disse tidsrum være nødvendigt at spærre dele af Nørrebrogade helt af.

Der opstilles trafiktavler på stedet, og omkørsler vil være tydeligt markerede i hele perioden (se kort for detaljer).

Af hensyn til personale og patienter på Aarhus Universitetshospital ved Nørrebrogade vil det være muligt at passere begge spor i nødstilfælde samt ved udrykning.

Nørrebrogade spærres igen

Mens slutspurten på Letbanens anlægsarbejde går ind, vil aarhusianske bilister opleve en omlægning af trafikken langs Nørrebrogade og havnefronten. Særligt på Nørrebrogade og Randersvej har Aarhus Letbane i de seneste uger trukket kabler til kørestrøm over flere større vejkryds.

Over de næste uger fortsætter Aarhus Letbane med at etablere kørestrøm i vejkryds på Nørrebrogade. Arbejdet gør det nødvendigt at spærre for kørsel i begge retninger på Nørrebrogade over flere nætter ad gangen.

Efter Nørrebrogade fortsætter arbejdet med at trække kabler til kørestrøm langs havnefronten og videre til Mindet.

Trafikafvikling

Master Double Switch Omkoersel